راهنمای بازی ها

راهنمای بازی Tomb Raider: Underworld

این بازی از جایی شروع می‌شود که Tomb Raider: Legend تمام شده بود و در آن به سوال‌های بی‌جوابی که در دو سری قبلی مطرح شده بود می‌پردازد. از نظر ظاهری، این بازی از عناوین قبلی خود یک سر و گردن بالاتر است. اثر انگشت‌ها بر روی اجسام به جا می‌ماند، گل و لایی که به زانو‌های لارا می‌چسبد، بر اثر ریزش باران پاک می‌شود، اجساد مردگان بر روی زمین باقی می‌مانند و هر خرابی در محیط، برای همیشه ماندگار خواهد بود.

داستان از جایی شروع می‌شود که عمارت لارا آتش گرفته است و او تلاش می‌کند تا خود را به درب خروجی برساند. به محض اینکه او به درب اصلی می‌رسد، …
با یک فلش‌بک یک هفته‌ای به گذشته، لارا را در دریای مدیترانه خواهید دید.

پس از شروع بازی لارا را به جلو هدایت کرده تا به سکو برسید، همانطور که راهنما هم اشاره می کند Space را زده تا لارا از لبه ی سکو بگیرد. سپس دوباره Space را بزنید تا لارا به بالا برود. مسیر را ادامه دهید تا به دستگاه کنترل درب در سمت راست خود برسید. با استفاده از کلید E آنرا به طرف پایین هدایت کنید. از درب عبور کرده و با استفاده از دکمه ی Ctrl به جلو بروید. سپس از سکو بالا رفته و به نزدیک لبه ی سکو رفته و کلید Q را فشار دهید. حال کلید E را بگیرید تا در از جا کنده شود. به جلو رفته و با استفاده از کلید Ctrl به پایین بپرید. از درب عبور کرده و از رو به روی خود بسته جان (Health Pack) را با استفاده از کلید E بردارید. حال از لبه ی دیوار سمت راست گرفته و خود را به سمت چپ برسانید. (نکته : لارا را با استفاده از راهنمای خود بازی که در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود می توان به طرف مقابل رساند، این راهنما نکات مهمی را در طول بازی برای رسیدن به هدف بازگو می کند)
سنگ را با استفاده از دکمه ی E به انتهای مسیر رسانده و سپس به بالای آن بروید، حال با استفاده از Space از لبه ی دیوار بالای سر خود گرفته و سپس به سمت راست بروید. حال با استفاده از کلیدهای جهت نما و دکمه ی Space خود را به در برسانید.
جلو رفته و منتظر شوید تا راه خراب شود. سپس مسیر را ادامه دهید تا راهنما به شما کلید Q را در بالای صفحه نشان دهد. حال Q را زده و به جلو بروید تا لارا با استفاده از قلاب (Grapple) خود در هوا تاب بخورد. پس از رسیدن به طرف مقابل Space را زده تا به آن طرف بیافتید. حال مسیر را ادامه داده، به پایین رفته و دمو را مشاهده کنید.,The Sea Mount Door,از پشت سر خود به پایین پریده و کلید Ctrl را بگیرید تا به پایین برسید. حال در روبروی خود بنای بزرگی را می بینید که در پایین آن دریچه ای هم برای ورود قرار دارد. حال لازم نیست که به آنجا بروید زیرا در آنجا دری بزرگ وجود دارد که برای باز کردن آن به 3 اهرم نیاز دارید. یکی از اهرم ها بر روی خود درب تعبیه شده، اهرم بعدی در همان محل درب است و اما برای یافتن اهرم سوم پس رسیدن به کف دریا به درون غاری که در سمت راست لارا وجود دارد بروید. مسیر را ادامه دهید تا به انتهای غار برسید، حال اهرم را برداشته و به محل درب بروید. سپس 2 اهرم باقی مانده را مطابق با تصویر 1 جایگذاری کرده و مسیر را با استفاده از دکمه ی Shift ادامه داده تا به انتهای راه برسید.

حال خود را به بالا رسانیده و از سکو بالا بروید. مسیر را ادامه داده تا به دریاچه بعدی برسید.,,The Dragons’ Fire Door,در این مکان ابتدا باید خود را به سمت راست برسانید. پس به سمت چپ رفته و با استفاده از سکو های موجود و میله های قرار داده شده خود را به سمت چپ برسانید. پس از رسیدن به محل مورد نظر ابتدا به سمت راست رفته و با استفاده از قلاب (دکمه ی Q) سر مجسمه ی سنگی را به پایین بیاندازید. حال به سمت چپ رفته و 2 سنگ روی زمین را برداشته و روی تخته سنگی که در سمت چپ بر روی زمین تعبیه شده است قرار دهید. سپس به محل اهرم پشت سر بازگشته و آنرا به طرف پایین بکشید.
حال دمو را مشاهده کرده و سپس مسیر را تا رسیدن به هشت پا ادامه دهید.,Squish Squishy the Squid,پس از پایان دمو از سمت راست مسیر را ادامه دهید تا به سطح شیب دار برسید. با کمک آن پایین رفته و سپس به سمت راست بروید. پس از رسیدن به محل مورد نظر با استفاده از قلاب، حلقه طلایی رنگ را کشیده تا ستون تخریب شود. حال با استفاده از تخته سنگ های پشت سر خود به بالا رفته و به روی میله سمت راست خود بپرید. با استفاده از میله از لبه ی روبروی خود بگیرید. حال به سمت چپ رفته و اهرم را به طرف پایین بکشید. مسیر را ادامه دهید و از روی بازوی سمت چپ مجسمه خود را به روی حلقه برسانید. به کمک حلقه خود را به محل اهرم برسانید، سپس با استفاده از لبه ی دیوار خود را به مجسمه ی طرف دیگر برسانید. (نکته : راه دیگر این است که از روی بازو خود را به روی تخته سنگ برسانید و سپس به طرف مجسمه ی دیگر حرکت کنید.) حال به جلو رفته و پس از ورود به منطقه ی مورد نظر ابتدا با استفاده از قلاب حلقه را به طرف بیرون کشیده تا چرخ دنده در سر جای خود قرار گیرد و در مرحله ی بعد Ctrl را زده تا قلاب جدا شود. سپس به طرف اهرم رفته و آنرا به طرف پایین بکشید. حال به عقب بازگشته و از روی بازوی مجسمه که در سمت چپ لارا قرار دارد مسیر را ادامه داده و بعد از لبه ی دیوار گرفته سمت چپ خود گرفته و خود را به اهرم برسانید و سپس آنرا حرکت دهید. دمو را مشاهده کنید. با استفاده از دکمه ی Z و اسلحه زنجیر های طرف چپ و راست خود را جدا کرده و دمو را مشاهده کنید. سپس با استفاده از قلاب خود را به پایین برسانید. حال اهرم سمت راست درب را به طرف پایین هدایت کرده و از درب عبور کنید. مسیر را ادامه دهید تا به محل تخریب شده برسید، سپس با استفاده از کلیدهای جهت نما از دیوار سمت چپ خود بالا بروید و خود را به طرف دیگر برسانید. مسیر را ادامه داده تا به درب و مجسمه برسید، سپس دمو را مشاهده کنید.,The Artifact’s Door, به سمت راست رفته و از ستون بالا بروید و خود را به شکاف داخل دیوار برسانید. به پایین رفته و یکی از سنگ های روی زمین را برداشته و روی تخته سنگ روی زمین قرار دهید. حال سنگ دیگری را که در این اتاق موجود است را برداشته و به روی تخته سنگ بروید تا درب باز شود. سپس سنگی را که در دست دارید به وسیله دکمه ی Caps Lock به بیرون پرتاب کنید. حال سنگ دیگر را برداشته و به همین روش به بیرون پرتاب کنید. سپس باید به سرعت از درب عبور کنید و در ادامه سنگ هایی را که پرتاب نموده اید برداشته و به روی یکی از تخته سنگ های روی زمین قرار دهید، سپس خود به روی تخته سنگ دیگر رفته تا قفل درب باز شود سپس به وسیله قلاب از حلقه روی درب گرفته و سپس درب را به طرف پایین بکشید. حال به داخل اتاق رفته و دمو را مشاهده کنید.,Escaping The Tomb,از اتاق خارج شده و به سمت راست بروید تا به داخل اتاق بعدی برسید. حال به روی سنگ رفته و به بالا بروید. مسیر را ادامه دهید تا به ستون های سنگی برسید. حال با استفاده از 2 ستون اول و سمت راست خود را بالا برسانید. حال به روی ستون سمت راست پریده و خود را به روی سنگ برسانید، سپس خود را به روی ستون روبرو رسانیده و سپس به بالای 2 ستون بعدی و در انتها دمو را مشاهده کنید. حال به سمت راست رفته و قلاب را به حلقه متصل کنید. به وسیله تاب خوردن خود را به طرف مقابل برسانید، سپس از تخته سنگها بالا رفته و از میله ای که در سمت راست خود دارید بگیرید و بعد خود را به طرف دیگر برسانید. به انتهای مسیر رفته و از روی سطح شیب دار سمت راست به پایین بروید. مسیر را از پشت سر خود پیگیری کنید و خود را به پایین برسانید. (نکته : از لبه ی دیوار سمت چپ خود گرفته و به سمت راست بروید، سپس با استفاده از دکمه ی Ctrl به پایین بروید.) حال مسیر را از سمت چپ طوری ادامه دهید تا به قایق خود برسید و در انتها دمو را مشاهده کنید.,Amanda’s Exploration Frigate,از لنگر کشتی گرفته و به بالا بروید. پس از رسیدن به داخل کشتی از روبروی خود بسته جان را بردارید سپس به سمت چپ رفته و دشمنان را نابود کنید. حال به سمت پله های سمت راست کشتی بروید. در سمت چپ خود یک کانتینر خاکستری رنگ که روی آن کانتینر آبی رنگ وجود داشته باشد را می بینید. در سمت چپ آنها جعبه هایی وجود دارد. به کمک آنها خود را به بالای کانتین آبی رنگ برسانید و بعد خود را با پرشی به طرف مقابل برسانید. در جلوتر دشمنان زیادی وجود دارد که ابتدا باید آنها را از پای در آورید. (نکته : با استفاده از کلید Caps Lock می توانید نارنجک پرتاب کنید) از سمت راست یا چپ مسیر را ادامه دهید و در میان راه دشمنان را از پای درآورید. مسیر را طوری پیگیری کنید تا به پایین ترین طبقه کشتی برسید. پس از رسیدن به درب به جلو رفته و هر کدام از خدمه کشتی که در مسیر قرار دارند را از بین ببرید. مسیر را ادامه دهید تا در انتها درگیری را در دمو مشاهده کنید. جلو رفته تا لارا در دمو ملاقاتی دیگر را داشته باشد. پس از پایان دمو از دری که باز است مسیر را ادامه دهید تا در انتها از کشتی خارج شوید. (نکته مهم : در این مرحله باید به سرعت از کشتی خارج شوید زیرا کشتی در حال تخریب و غرق شدن است. با گرفتن دکمه ی Shift لارا به سرعت می دود، پس سعی کنید با گرفتن این دکمه و کلید های جهت نما لارا را به بهترین شکل تا انتهای راه هدایت کنید)
پس از اینکه مقداری از مسیر را طی کردید کشتی به یک طرف خابیده و سمت راست کشتی و لارا به زیر پای تغییر مکان می دهند و کف کشتی به سمت چپ شما تغییر مکان می دهند. پس از اینکه این حالت اتفاق افتاد به سمت راست محلی که آتش گرفته است رفته و از بدنه ی کشتی برای بالا رفتن استفاده کنید. پس از رسیدن به بالا جلو رفته و از نردبان سمت راست بالا بروید. پس از بالا رفتن با یک پرش خود را به مکان بعدی انتقال داده و با استفاده از شیر فلکه های موجود که در سمت راست قرار دارند خود را به بالا برسانید. حال به سمت چپ رفته و به روی میله بیافتید. حال برگشته و سپس به طرف بالا بپرید. سپس دمو را مشاهده کنید.,Coastal Thailand,لباس و اسلحه های مورد نظر را انتخاب کرده و دمو را مشاهده کنید. حال مستقیم به جلو رفته و خود را به سکویی که مشخص است برسانید. حال به طرف بالا پریده و خود را به بالا برسانید، سپس ابتدا به سمت راست رفته و 2 آیتم را بردارید و بعد مرتبه ای دیگر این مسیر را طی کرده و اینبار به سمت چپ بروید. پس از اینکه مسیر را از سمت چپ پیگیری کردید در انتهای راه به پشت سر خود پریده و با استفاده از کلید Space با بالا بروید. حال به سمت راست رفته و سپس به روی سکو روبروی خود بپرید. (نکته : در میان راه عنکبوت هایی قرمز رنگ دیده می شوند که می توانید با استفاده از کلید E آنها را نابود کنید)
مسیر را ادامه داده و با یک پرش خود را به میله برسانید. حال به جلو رفته تا به جایی برسید که در سمت چپ خود لبه هایی را روی سنگ ها مشاهده کنید، سپس به کمک آنها به بالا بروید. لارا را هدایت کنید تا به محلی که راهنمای بازی دکمه ی Q (قلاب) را مشخص می کند برسید. حال قلاب را وصل کرده و خود را به طرف مقابل برسانید. مسیر را ادامه دهید تا به درب مقبره برسید. حال در سمت چپ و راست خود 4 ستون را مشاهده می کنید. به طرف 2 ستون سمت چپ رفته و خود را بین ستون سمت راست و دیوار قرار دهید. حال ابتدا روی ستون پریده و مسیر را همانند پرینس (Prince Of Persia) ادامه داده تا لارا از لبه ی ستون بگیرد. به سمت چپ رفته و روی ستون بعدی بپرید. حال از روی لبه به سمت راست بیایید و به بالا بروید، سپس به پشت سرخود پریده و به سمت راست بروید. پس از رسیدن به انتها به پشت سر خود پریده و به سمت راست بروید، حال به طرف بالا حرکت کنید. مسیر را از سمت چپ ادامه داده و در انتها به وسیله Space به بالا بروید. به جلو رفته و مسیر را از روی ستون ها پیگیری کنید تا به پایین برسید. حال به سمت راست رفته و بَبرها را از پای درآورید. حال در منطقه جستجو کرده و آیتم های با ارزش را جمع آوری کنید. اکنون به سمت سری ستون های بعدی بروید. حال از تیغه ی افقی سنگی بین 2 ستون اول بالا رفته و مسیر را ادامه دهید تا به پله ها برسید. از پله ها بالا رفته و سپس به سمت چپ بروید. حال از لبه ی دیوار گرفته و به سمت چپ بروید، سپس با استفاده از دکمه ی Space به بالا بروید و بَبرها را از پای درآورید. حال از پله های این مکان بالا رفته و بعد به جلو بروید. بعد از رسیدن به پرتگاه به روی تیغه ی سنگی پریده و سپس به سمت چپ رفته تا به نوک لبه ی تیغه برسید. (نکته : در این مکان خفاشهایی وجود دارند که می توانند در مسیر مزاحمت ایجاد کنند) سپس به طرف روبرو پریده و به سمت راست بروید. حال به پشت سر پریده و به سمت چپ بروید و بعد به طرف پایین. مسیر را از سمت چپ ادامه دهید تا به پله ها برسید. از پله ها مسیر را ادامه و به پایین بیایید، سپس به سمت راست بروید. از سکو بالا بروید حال برای رفتن به روی سکوی بعدی به سمت چپ حرکت کنید و سپس پَرِشی روی دیوار زده و از تیغه بگیرید و به بالا بروید. حال از روی تیغه حرکت کرده و خود را به انتهای مسیر برسانید و دمو را مشاهده کنید.,Temple Hall Lift,حال به پشت سر برگشته و سپس به سمت چپ رفته و در انتهای مسیر با استفاده از کلید Ctrl نشسته و از داخل محل رد شده و به پایین بروید. جلوتر آیتمی (شبیه میله یا پُتک) وجود دارد که باید آنرا برای ادامه مسیر بر روی ستون سمت راست قرار دهید. به روی میله رفته و به روی ستون بعدی بپرید تا لارا از لبه بگیرد. حال به سمت راست و روی ستون دیگر بپرید. حال به ترتیب به سمت راست و بعد به چپ بپرید و از روی سنگها به بالا بروید، سپس به روی ستون پریده و اینکار را برای ستون بعدی هم انجام دهید. پس از نابود کردن خفاشها به سمت چپ پریده و از لبه ی تیغه بگیرید. حال به سمت چپ رفته و خود را به محل مشخص شده برسانید، سپس به سمت چپ رفته و میله را از محلی که در آن قرار گرفته است درآورید.
حال باید به پایین بروید. میله را انداخته و سپس با سرعت (Shift) به روی لبه (نکته : لبه ای که از روی آن به اینجا آمده بودید) پریده و سپس به سمت راست بروید تا به تیغه برسید. سپس Ctrl را زده تا به پایین بیافتید، مرتبه ای دیگر این کار را انجام دهید تا به روی زمین بیافتید. حال به سمت راست رفته و از داخل حفره عبور کنید. جلوتر رفته و قلاب را متصل کنید و به طرف مقابل بروید. سپس به راست بروید تا به ستون سوم برسید، حال از لبه ی دیواری که کنار ستون سوم قرار دارد گرفته و به سمت راست بروید. مسیر را با پرش و بالا رفتن از سنگ ها طی کرده و در انتها با استفاده از قلاب حلقه را درآورده و بعد از آن از مقدار فضای باز دوم سمت راست خود به پایین بروید. سپس به سمت راست رفته و به کمک سنگ های روی دیوار به بالا بروید، سپس مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا به محلی برسید که مجسمه عظیم بودا را از روبرو ببینید و اهرمی را هم در سمت چپ خود ببینید. حال اهرم را به طرف پایین هدایت کرده و بعد به سرعت قلاب خود را به حلقه متصل کنید. سپس با استفاده از دکمه ی E و کلید های جهت نما به پایین رفته و در انتها کلید Ctrl را بزنید. به طرف جلو حرکت کرده و موجودات را از بین ببرید. حال از طریق 2 راه چپ و راست خود حرکت کرده و به پایین بروید. (نکته : 2 راه تفاوتی با یکدیگر ندارند) سپس به جلو رفته و قلاب خود را به حلقه وصل کرده و به پایین بروید، حال دمو را مشاهده کنید. سپس به وسط این مکان در سمت چپ رفته و از لبه ی دیوار گرفته و به بالا بروید. حال به سمت چپ رفته و با یک پرش خود را به تیغه دیگر برسانید و در ادامه مسیر را از سمت چپ ادامه داده و پس از رسیدن به انتهای تیغه به کمک دکمه ی Space به بالای آن بروید، حال به پشت سر خود پریده و لارا به روی تیغه ی دیگر برسانید. به کمک این روش خود را به بالای درب رسانده و بعد خود را به لبه نزدیک کنید تا لارا از لبه ی دیوار بگیرد. حال به کمک 2 لبه ای که در سمت چپ و در میان راه قرار داده شده خود را به پایین برسانید. از پله ها بالا رفته و دمو را مشاهده کنید، حال باید به پایین بروید. (نکته : در پایین پله ها موجوداتی قرار دارند که می توانند خاطرات خوشی را برای شما به جای گذارند! پس با احتیاط عمل کنید تا در یک محل با همه ی آنها روبرو نشوید),The 2 Palm Stones,پس از، از بین بردن موجودات باید به محلی که پس از ورود نشان داده شده بروید. حال اگر محلی که شما الان در آنجا قرار دارید را محل ورودی این منطقه فرض کنیم شما باید لارا به شمال غربی هدایت کنید. پس ازرسیدن به منطقه ی مورد نظر با استفاده از سنگ های سمت چپ روی دیوار به بالا رفته و بعد به سمت راست بپرید. 2 موجودی که به لارا حمله می کنند را از پای درآورید. سپس به سمت راست رفته و با استفاده از فاصله ی بین 2 دیوار خود را به بالا رسانده و از لبه دیوار بگیرید. حال دکمه ی Ctrl را زده و به سمت راست بروید، پس از رسیدن به انتها به سمت راست بپرید. حال موجودات را از بین ببرید و سپس به سمت چپ رفته و از لبه ی دیوار بگیرید. حال به سمت چپ بپرید و با کمک از دیوار سمت راست خود به بالا بروید. پس از رسیدن به بالای دیوار با استفاده از قلاب خود را به محل مورد نظر برسانید. حال عدسی را برداشته و قلاب خود را وسیله ی روبروی خود متصل کرده و به پایین بروید، سپس کلید Ctrl را زده و به سمت چپ بروید و دوباره Ctrl را بزنید تا به روی سطح شیب دار افتاده و به پایین بروید.
مکان دیگری که در این منطقه باید به آنجا بروید را چنین میتوان مشخص کرد که اگر پس از ورود به این منطقه به سمت راست حرکت کنید، در میان راه و بر روی دیوار سنگهایی را برای بالا رفتن می بینید. حال از روی سنگ ها بالا رفته و سپس مسیر را به سمت بالا تا جایی ادامه دهید تا به عدسی بعدی برسید. سپس مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا به انتهای راه برسید. سپس به سمت راست حرکت کرده و با کمک قلاب خود را به طرف مقابل برسانید. حال مسیر را ادامه دهید تا به میله ای در سمت چپ خود برسید، سپس از آن به کمک دکمه ی Space بالا رفته و بعد به سمت چپ رفته و از لبه ی دیوار بگیرید. حال از روی لبه به سمت چپ پریده و به بالا بروید، سپس به پشت بازگشته و به روی میله ی کنار دیوار پریده و خود را به روی میله ی بعدی برسانید و در انتها به روی دیوار بپرید. حال با استفاده از قلاب و حلقه خود را به پایین برسانید، سپس به سمت چپ رفته و از پله ها بالا بروید. در بدو ورود یک ببر از شما استقبال گرمی می کند!! او را از بین برده و سپس به روی سکوی روبروی ورودی رفته و مسیر را از سمت چپ به وسیله ی لبه ها و تیغه ها و ستون ها چنان ادامه داده تا به بالاترین نقطه ی ممکن برسید. (نکته : در انتها به محلی با چنین مختصاتی می رسید : در سمت راست خود 4 ستون را می بینید)
حال به سمت راست رفته و از لبه ی دیوار گرفته و به بالا بروید، سپس به سمت راست پریده و مسیر را تا ورودی بعدی ادامه دهید. حال به سمت راست رفته تا به میله ها برسید، از لبه ی سمت چپ دیوار گرفته و به سمت راست حرکت کنید تا به انتهای راه برسید. حال راه را ادامه داده و پس از رسیدن به موجودات آنها را از بین ببرید، سپس به سمت چپ رفته و روی کفه ی ترازویی که در روبرو قرار دارد بروید تا دستان مجسمه بودا حرکت کند. حال از روی کفه به محل قبلی بازگشته و به سمت راست حرکت کنید تا به دست مجسمه بودا برسید. حال یکی از عدسی ها را قرار داده و سپس به محل ترازو بازگشته و به روی کفه ای که بالاتر قرار دارد پریده و دمو را مشاهده کنید. حال به پایین پریده و به سمت راست بروید سپس قلاب را به محل مشخص شده متصل کنید و به پایین بروید. حال به سمت چپ رفته و قلاب خود را متصل کنید و به بالا بروید. (نکته : دقیقاً دیوار مقابل جایی که پایین آمدید) پس از رسیدن به بالا موجوداتی که به لارا حمله می کنند که پس از، از بین بردن آنها به طرف قفس آهنی رفته و آنرا گرفته و به نزدیکی کفه ی ترازویی که پایین است ببرید. قفس را طوری به کفه ی ترازو نزدیک کنید که فاصله ای میان آن 2 نباشد. (نکته : این کار باید طوری انجام بگیرد که زمانیکه شما دست دوم مجسمه را پایین می آورید کفه ی ترازو، بالای قفس قرار بگیرد وبا پایین آمدن شما کفه ی ترازو به محل اصلی برنگردد، پس سعی کنید تا می توانید با قفس کفه ی ترازو را تحت فشار قرار دهید تا موجب تکان خوردن آن شود. بهترین حالت قرار دادن قفس بدین ترتیب است که زاویه قرارگیری طوری باشد که شما در هنگام قرار دادن قفس پای 2 مجسمه را در دید خود داشته باشید)
پس از قرار دادن قفس از لبه ی سمت راست خود گرفته و به بالا بروید. حال به سمت چپ رفته تا به دومین ستون در سمت چپ خود برسید، سپس از لبه ی روی ستون گرفته و به بالا بروید تا به دست مجسمه برسید. پس از پایین آمدن دست مجسمه به پایین پریده و دوباره مسیر ستون ها را تا انتهای طی کنید تا به دست مجسمه ی بودا برسید. حال عدسی دوم را در درون دست مجسمه ی بودا قرار داده و سپس به محل قفس بازگشته و آنرا از زیر کفه ترازو به بیرون هدایت کنید تا کفه به محل اصلی خود بازگردد و بدین ترتیب دست مجسمه بودا هم به بالا برگردد.
حال به وسیله ی قلاب از همان محلی که به بالا آمدید به پایین بروید، سپس مجسمه ها را طوری قرار دهید که بادبزن هر مجسمه از طرف آینه ای آن دقیقاً در محل انعکاس نور به پایین باشد. (همانند تصویر 2),,حال به طرف محلی که مجسمه راه آنرا باز کرد بروید. مسیر را ادامه بدهید و با استفاده از قلاب مجسمه را به طرف پایین بکشید. پس از باز شدن و از بین بردن عنکبوت ها از لبه ی روبروی مسیر داخل زمین گرفته و به طرف پایین بپرید. پس از رسیدن به لبه ی آخر و زدن کلید Ctrl سریعاً کلید Q را زده تا لارا قلاب را به حلقه متصل نماید، سپس Ctrl را بزنید تا به طرف پایین و به روی زمین بیافتید. حال به جلو رفته و دمو را مشاهده کنید. پس از پایان دمو در جلوی درب کلید E را فشار داده و سپس درب را با استفاده از کلیدهای جهت نما به سمت چپ بکشید. حال کلید E را زده لارا از درب جدا شود و بعد به طرف جلو رفته و عنکبوت ها را از بین ببرید. سپس به طرف درخت حرکت کرده و دمو را مشاهده کنید.,Rotating The Bridge,پس از پایان دمو از لبه ی جلوی پای خود گرفته و لارا را به پایین هدایت کنید. حال کلید E را در جلوی دیوار بزنید و دیوار را تا حد ممکن به سمت راست هدایت کنید، سپس به وسیله ی همین دیوار به بالا باز گردید. حال به جلو رفته تا به وسط راه سنگی برسید و بعد از لبه ای که در طرف آن حلقه وجود دارد بگیرید و نزدیک حلقه بشوید، سپس به سرعت Ctrl را زده و بعد قلاب را به حلقه متصل کرده و بعد خود را به سمت راست برسانید. حال تکه ای از دیوار که در کنار لارا قرار دارد را گرفته و تا حد ممکن به جلو هدایت کنید، سپس Q را زده و قلاب را به حلقه وصل کنید و بعد به طرف دیگر بروید. حال جلو رفته و از روی قسمت تخریب شده بپرید، سپس دیوار سمت راست خود را به وسیله ی دکمه ی E به سمت راست هدایت کنید. پس از قرارگیری راه سنگی در محل مورد نظر از دیوار بالا رفته و به طرف مسیر باز شده حرکت کنید، حال دمو را مشاهده کنید. در این محل شما باید قلاب را به حلقه ی روی دیوار متصل کنید و بعد خود را به اطراف هدایت کرده و در نهایت در یک زمان مناسب به سمت دیگر بپرید. نکاتی را باید به آن اشاره کرد که می توان به صورت زیر بیان نمود :
1- توجه داشته باشید که پس از وصل کردن قلاب اگر روی زمین باشید و بعد قصد رفتن به دیوار را بکنید به داخل آب می افتید.
2- پس از حرکت در روی دیوار و لحظه ی مناسب برای پرش باید توجه داشته باشید که تنها 2 کلید را در لحظه ی مناسب فشار دهید. بدین صورت که کلید جهت نمای عقب و پرش را بزنید، در غیر این صورت اگر 2 کلید را فشار دهید که به خیال خود لارا را مایل در موقع پرش داشته باشید، لارا بر خلاف تفکر شما به داخل آب می افتد.
حال این مرحله را بدین صورت انجام دهید. ابتدا کمی عقب رفته و سپس کلید Shift را بگیرید و بعد با سرعت به سمت حلقه بپرید و در همان لحظه قلاب را وصل کرده و سپس به سرعت کلید E و جهت نمای بالا را گرفته تا در داخل آب نیافتید. حال برای پرش بر طبق نکات گفته شده خود را به طرف مقابل برسانید. سپس به سمت چپ حرکت کرده و با استفاده از لبه ی دیوار به بالا بروید. سپس به سمت چپ روی دسته دسته بپرید. حال به داخل آب پریده و سپس به سمت راست و در انتها به طرف مجرای باز شده حرکت کنید. مسیر را ادامه داده تا به قایق خود برسید. دمو را مشاهده کنید.,Croft Manor,پس از انتخاب لباس و اسلحه دمو را مشاهده کنید. به سمت جلو حرکت کرده تا به ستون چوبی برسید. از آن بالا رفته و به طرف مشخص شده بپرید. مسیر را ادامه دهید تا به سالن برسید. حال به جلو رفته و سپس به کمک داربست چوبی سمت چپ به طرف پایین حرکت کنید. حال به طرف داربست های طرف دیگر حرکت کرده و با استفاده از آنها بالا بروید تا به میله ها برسید، سپس به کمک میله ها به طرف مقابل بروید. جلو رفته و از سمت راست پتک روی دیوار را بردارید، سپس به جلو حرکت کرده تا به پایین برسید. حال پتک را در کنار ورودی قرار داده (روی زمین) و به سمت چپ حرکت کنید. قطعه سنگی در میان راه تا به انتها برسید وجود دارد، آنرا برداشته و به روی تخته سنگ انتهای راه قرار دهید. سپس به سمت راست ورودی حرکت کنید. پس از ورود به اتاق دسته ها (نکته : برای درک بهتر محل) در سمت چپ قطعه سنگی دیگر قرار دارد، آن را برداشته و به روی تخته سنگ پیشین قرار دهید. پس از باز شدن درب به عقب برگردید. در میان راه آبراهی قرار دارد که الان طرف راست آن با میله های آهنی مسدود شده است ولی سمت چپ آن باز است. پس به داخل رفته و آیتم را بردارید، سپس از آنجا خارج شوید و به سمت پتک رفته وآنرا بردارید و بعد به طرف اتاق دسته ها حرکت کنید. مسیر را مستقیم ادامه دهید تا به به محلی برسید که در سمت راست خود پله هایی را ببینید. به وسیله ی پله ها مسیر را به سمت بالا ادامه دهید و پس از ورود پتک را بر روی دیوار سمت راست قرار دهید. حال به کمک پتک به بالا رفته و آیتم را بردارید، سپس قطعه سنگ کنار خود را برداشته و مسیر را بازگردید تا به پایین پله ها برسید. حال به سمت راست رفته و تا انتهای راه پیش بروید و قطعه سنگ را روی تخته سنگ روی زمین قرار دهید، سپس به میانه ی راه بازگشته و قطعه سنگ دیگر را برداشته و در محل قبلی قرار دهید تا درب باز شود. سپس به روی تخته سنگ روی زمین رفته و 2 قطعه سنگ کنار خود را به بیرون پرتاب کنید. (نکته : کلید Caps Lock)
اگر عکس العمل شما زیاد باشد می توانید سریعاً خود را از همین درب عبور دهید، در غیر این صورت می توانید از درب سمت دیگر که آنرا هم باز نموده اید خود را به اتاق دسته ها برسانید. پس از ورود به سالن 2 قطعه سنگ را برداشته و به روی تخته سنگ پشت مجسمه قرار دهید.,The Angel Furnace,حال به اتاق دسته ها بازگشته و با استفاده 4 اهرمی که در کنار دروازه های آهنین وجود دارد، سایه ها را طوری تنظیم کنید که در شیشه های بالا فرشته معلوم شود. (همانند تصویر 3، بر اساس ترتیب خاصی نیست),,سپس به طرف اهرم بزرگ رفته و آنرا حرکت دهید. پس از 180 درجه چرخاندن اهرم درب های بالا باز می شوند و شما باید قبل از آنکه بسته شوند از میان آنها عبور کنید. در فاصله ی بین 4 اهرم و دروازه میله ای آهنین بر روی دیوار لبه ای وجود دارد که باید با استفاده از آنها خود را به بالا برسانید. پس از رسیدن به بالا جلو رفته و با استفاده از قلاب خود را به میان دروازه ها برسانید. حال مسیر را ادامه داده و دمو را مشاهده کنید.,Getting Back Out,پس از پایان دمو 2 موجود به شما حمله می کنند که حتماً پس از، از بین بردن آنها باید به نزدیکی آنها رفته و کلید E را بزنید تا تماماً نابود شوند. پس از نابود کردن موجودات در اتاق قفسی شکسته را می بینید. دقیقاً در طرف مقابل قفس، سنگی وجود دارد که با توجه به دستبندی که در دست دارید می توانید آنرا حرکت دهید. پس آنرا گرفته و به سمت قفس بکشید و آنرا طوری قرار دهید که در سمت راست قفس قرار گیرد. (همانند تصویر 4),,حال به کمک قفس و سنگی که حرکت دادید خود را به بالای ستون رسانده و بعد از آن به روی سازه خراب شده رفته و آیتم را بردارید، سپس به پایین آمده و سنگ را به سمت چپ ببرید، طوری که در سمت چپ قفس قرار گیرد. (همانند تصویر 5),,حال با استفاده از قفس و سنگ مسیر را از بالای ستون ادامه دهید و بعد به روی لبه بپرید. سپس از سمت راست لبه گرفته و خود را به محل آیتم برسانید. حال مسیر را ادامه داده و خود را به محل ورودی برسانید. سپس به جلو رفته و دمو را مشاهده کنید. پس از رسیدن به انتهای راه دسته را به طرف پایین هدایت کرده و به جلو بروید تا دمو را مشاهده کنید. حال همانند اول بازی مسیر را ادامه داده تا در انتهای راه دمو را مشاهده کنید. حال مستقیم به جلو (نکته : محلی که شومینه قرار دارد) بروید، سپس از لبه ی سمت راست شومینه گرفته و خود را به بالاترین نقطه برسانید. حال به سمت راست رفته و خود را به پایین بیاندازید، سپس به پشت سر حرکت کرده و به روی میله سمت راست بپرید. با استفاده از کلید Space به بالای آن رفته و سپس از لبه ی شیشه بگیرید. حال به طرف دیگر شیشه رفته و خود را به پایین برسانید و در انتها دمو را مشاهده کنید.,راهنمای قدم به قدم (بخش دوم),The Stone Jaguar Head,,لباس و اسلحه مورد نظر را انتخاب کرده و دمو را مشاهده کنید. سپس با موتور به جلو رفته و دمو را مشاهده کنید. حال ابتدا باید خود را به بالای ساختمان سنگی روبرو برسانید، سپس از سنگی که در (تصویر 1) نشان داده شده بالا رفته و در ادامه خود را به پنجره سمت چپ برسانید.,,به داخل رفته و با استفاده از قلاب اهرم را به سمت خود بکشید. همان طور که می‌بینید اهرم حالت زمانی دارد و دربی که در بیرون از پنجره (نکته : دقیقاً در پایین و سمت راست) قرار گرفته است را برای لحظاتی باز می‌کند. پس زمانی که قلاب را متصل نموده اید اهرم را به سمت خود کشیده و به سمت درب بروید و به داخل اتاق بروید. حال به جلو رفته و سر سنگی جگوار را بردارید. سپس به سمت راست و انتهای اتاق رفته و به وسیله ی فاصله ی بین 2 دیوار به بالا بروید. سپس از طریق پنجره از اتاق خارج شوید و به پایین بروید. حال 2 جگواری که به شما حمله می‌کنند را از پای درآورید، سپس منطقه را جستجو کرده و آیتم های موجود را جمع آوری کنید. ,The Stone Head, The Calendar Wheels,حالا پس از جستجو به سمت موتور رفته و سوار آن شوید و در مرحله ی بعد به سمت پله هایی که در سمت راست بنای سنگی قرار دارد رفته (تصویر 2),,و بعد به سمت جلو حرکت کنید تا به بنای سنگی بعدی برسید. از موتور پیاده شده و از زیر درب رد شوید و به جلو بروید. دمو را مشاهده کرده و بعد سر جگوار را بر روی مجسمه ی سمت راست قرار دهید. در این مرحله شما باید 4 شکلی که در روی دایره های سنگی کنارتان وجود دارد را در یک راستا قرار دهید. (تصویر 3),,برای این کار ابتدا مجسمه ی جگوار را برخلاف عقربه های ساعت تکان داده تا دقیقاً پشت سر شکل در دایره بزرگ قرار گیرد. (تصویر 4),,سپس به طرف مجسمه ای که در بالای آن سر اسکلتی طلایی هست رفته و آنرا بگیرید. حال تا حد ممکن بر خلاف عقربه های ساعت مجسمه را حرکت دهید، سپس به سمت مجسمه ی جگوار برگشته و دسته مجسمه را موافق علامت عقربه های ساعت حرکت دهید تا شکل در پشت سر شکل دوم قرار گیرد. (نکته : در این حالت 3 طرح پشت سر هم و در یک ردیف قرار می‌گیرند) (تصویر 5),,حال به سمت مجسمه اسکلت طلایی‌ بازگشته و آنرا به محلی که اول در آنجا قرار داشت حرکت دهید و دمو را مشاهده کنید. از این محل خارج شده و به بیرون بروید، حال 2 جگواری که به شما حمله می‌کنند را از پای در آورید و سپس سوار موتور شده و از راه سمت راست شروع به حرکت کنید. در ابتدای مسیر از روی الوار ها با سرعت عبور کنید و سپس مسیر را از سمت چپ پیگیری کنید. مسیر را ادامه دهید تا به 3 راهی برسید، حال از راه سمت چپ مسیر را ادامه دهید تا به محلی برسید که دیگر امکان اینکه مسیر را با موتور ادامه دهید را نداشته باشید. حال از موتور پیاده شده و خود مسیر را ادمه دهید تا به محل مورد نظر برسید. در این محل تعدادی جگوار و تعدادی انسان وجود دارد که ابتدا باید آنها را از پای درآورید. پس از، از بین بردن دشمنان از سمت راست پله ها پتک را برداشته و به بالای پله و به جلو بروید و در انتها در ستونی که در تصویر شماره 6 مشخص است قرار بدهید.,,حال با استفاده از آن از لبه ی ستون گرفته و مسیر را تا روی دیوار ادمه دهید، سپس به سمت راست رفته و بعد به پشت سر و روی تیغه بپرید. حال جلو رفته و با استفاده از Ctrl از سمت راست لبه ی تیغه بگیرید، سپس به پشت سر خود بپرید و مسیر را آنچنان ادامه دهید تا به انتهای راه برسید. پس از پایین آمدن از لبه ها یک ستون در سمت راست خود مشاهده می‌کنید. از میله ای که در روی آن قرار داده شده بالا رفته و خود را به بالاترین نقطه برسانید. حال جلو رفته و بعد به سمت چپ، حال قلاب را به حلقه متصل کرده و به پایین بروید. سپس مسیر را از پشت سر پیگیری کرده و خود را به طرف مقابل و بالا برسانید. حال قلاب را به حلقه وصل کرده و سپس به سمت راست رفته و سیم را به سنگ نزدیک کنید و در انتها دکمه‌ی E را بزنید. پس از واژگون شدن سنگ و باز شدن را خفاشها را از بین برده و به آن محل بروید.
راه ورود به حفره بدین صورت است که از دید لارا زمانیکه که به نزدیکیه حفره می‌رسید، در گوشه ی سمت چپ لبه ای وجود دارد؛ از آن گرفته و سپس Ctrl را بزنید تا به لبه ی دوم برسید. حال دوباره Ctrl را بزنید و بعد از آن سریعاً دکمه‌ی E که زده تا لارا از سنگ های روی دیوار کمک بگیرد. سپس به روی ستون پشت سر پریده و به پایین بروید. حال به محل سر اسکلت رفته و آنرا بردارید، سپس عنکبوت ها را از بین برده و در انتها از سمت راست، راه را به سمت بالا پیش بگیرید. (نکته : از روی ستون شکسته شده) حال از بالای دری که نیمی از آن شکسته شده به طرف دیگر بروید، سپس به جلو رفته و دشمنان را از پای درآورید و بعد مسیر را چنان به سمت جلو پیگیری کنید تا به موتور برسید. حال سوار موتور شده تا به 3 راهی برسید، سپس به سمت چپ رفته تا به بنای بعدی برسید.
حال دشمنان را نابود کرده و به انتهای راه موجود بروید. از موتور پیاده شده و به سمت راست بروید تا به بالای پله ها برسید. حال به سمت راست رفته و سنگ را به زیر محل اهرم بکشید، سپس پتک را که روی زمین است برداشته و به بالای سنگ بروید. (نکته : سنگ را طوری قرار دهید که پس از گذاشتن اهرم لارا با آن کاملاً به پایین بیاید، زیرا اگر سنگ را کاملاً به دیوار تکیه داده باشید نمی‌توانید به پایین بیایید و در کل زمان بسیار کمی برای این کار دارید) سپس در محل تعبیه شده قرار دهید، حال با توجه به این که درب سمت چپ بر حسب زمان تنظیم شده است، از آن عبور کنید. پس از عبور از درب سر اسکلت را در محل تعبیه شده قرار دهید. (نکته : روی زمین، محلی که اسکلت قبلی قرار داشت) حال با استفاده از اهرم و مجسمه سر جگوار طرح روی دایره دوم را به پشت طرح دایره اول ببرید. (نکته : اهرم را بر خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، همانند تصویر) (نکته مهم : قبل از تکمیل دایره ها این نکته رو بیاد داشته باشید که پس از تکمیل تنها 1 دقیقه فرصت دارید تا خود را به محل مربوطه برسانید، در غیر این صورت یا باید خود را کشته و دوباره جایگذاری کنید و یا از چک پوینت (Check Point) قبلی استفاده کنید) سپس به محل اهرم سر اسکلت رفته و آنرا تا حد ممکن موافق با جهت عقربه های ساعت پیش ببرید تا به محل مناسب برسید، سپس دمو را مشاهده کنید. حال از محل اهرم کنار رفته و از حفره سمت چپ خارج شوید و خود را به موتور برسانید. سپس مسیر را پیش گیرید تا به 3 راهی برسید، بعد به سمت چپ رفته و در انتها به درون مقبره بروید. ,Four Thrones,دمو را مشاهده کرده و سپس با موتور به سمت چپ بروید و مسیر را طی کنید تا به صندلی های سنگی برسید. (نکته : که افرادی سنگی هم روی آنها نشسته اند)

– اگر در میان راه برای برداشتن آیتمی توقف کردید و ناگهان پلهای چوبی به پایین رفتند، با استفاده از میله های اطراف خود، از دیواری که حالت اهرم دارد گرفته و آنرا به پایین هدایت کنید تا پل آماده برای عبور شود.
پس از رسیدن به محل یاد شده دمو را مشاهده کنید. حال سالن را جستجو کرده و آیتم های موجود را جمع آوری کنید. در بین مجسمه ها 2 مجسمه بدون نیزه می‌باشد. در جلو یکی از مجسمه ها یکی از نیزه ها وجود دارد که باید آنرا جایگذاری کنید و نیزه دیگر در بالای پله هایی است که در سمت راست وجود دارد. پس از جایگذاری به سراغ مجسمه ای که در پشت سر آن پلکان قرار دارد رفته و آنرا از سمت راست بچرخانید.,The Crusher Room,پس از باز شدن درب به بالا رفته و از میان سنگ ها عبور کنید تا در انتها آیتم Rattling House Key را بردارید. حال جلو رفته و در فاصله ای که سنگ ها به هم وصل نیستند قلاب را به حلقه وصل کرده و به طرف پایین بکشید. این کار را آنقدر انجام دهید تا سنگ فقط در بین 2 سنگ اولی را قرار بگیرد. (تصویر 7),,سپس به بالای سنگ رفته و به روی سنگ هایی که بسته می‌شوند بروید و در انتها از آنجا خارج شوید، حال قطعه ای را که برداشته اید به روی میز 4 رنگ در سر جای خود قرار دهید. (نکته : به کنار رنگ مورد نظر رفته و با دکمه‌ی E قرار دهید),The Empty Room,حال حلقه ی روی دیوار را پیدا کرده (سمت چپ پله ها) و به کمک آن از دیوار بالا رفته و سپس
به سمت چپ بروید تا به قطعه دوم دست پیدا کنید. ,The Fire Room,برای پیدا کردن قطعه ی بعدی کافیست به محلی که در (تصویر 8) نشان داده است رفته,,و سپس از فاصله ی بین 2 دیوار برای بالا رفتن استفاده کنید تا در انتها به قطعه ی سوم برسید، حال بازگشته و عنکبوت ها را نابود کرده و در انتها قطعه را در سر جای مشخص شده قرار دهید.,The Blade Room,برای قطعه ی آخر به روی پلکان بروید. (نکته : پله هایی که برای قطعه ی اول طی کردید) در سمت راست پلکان به روی تیغه ی افقی پریده و راه را ادامه دهید تا در انتها قطعه ی آخر را هم بردارید. حال به طرف میز سنگی بازگشته و آخرین قطعه را هم جایگذاری کنید.,The Round Table,سپس به طرف 4 صندلی سنگی رفته و آنها را به جلو برانید و بعد به محلی که موتور قرار دارد
رفته و روی یکی از پایه های جلوی ورودی خود ایستاده و روی یک پایه دیگر موتور را قرار دهید. (تصویر 9),,دمو را مشاهده کرده و با موتور به طرف راه باز شده حرکت کنید. مسیر را ادامه داده تا به سر جگوار برسید، پس از برداشتن سر جگوار از داخل حفره عبور کرده و مسیر را ادامه دهید تا دمو را مشاهده کنید. حال مستقیم به جلو رفته و منتظر بمانید، سپس به سمت آب رفته و دمویی دیگر را مشاهده کنید.,Poison Pool – Upper Serpent Head,حال مسیر را از سمت راست ادامه داده تا به انتهای مسیر برسید. (نکته : در میان راه موجوداتی وجود دارند که باید پس از اتمام جان آنها با استفاده از دکمه‌ی E به زندگی آنها خاتمه دهید، پیشنهاد می‌شود که از شات گان استفاده نمایید) سپس به روی دسته ی سمت راست پریده تا آب به پایین برود. (تصویر 10),,حال مسیر را بازگردید تا به محل ورود این محل برسید. حال از منطقه ای که در (تصویر 11),,مشخص است پایین بروید و قبل از رفتن چند نکته رو مد نظر داشته باشید :

1 – 2 لبه‌ی پایین پس از لحظاتی تخریب می‌شوند.

2 – حرکتهای لازم را باید به سرعت انجام دهید تا قبل از تخریب لبه شما از آنجا دور شده باشید.

3 – پس از رسیدن به لبه ی آخر، سریعاً به سمت راست حرکت کرده تا جایی که دیگر از لبه ای نگرفته باشید.

حال به بالای سنگ رفته، از تیغه سنگی بالای سر خود گرفته و مسیر را ادامه دهید. (نکته : تیغه های میانی تخریب می‌شوند) ,Poison Pool – Lower Serpent Head,پس از رسیدن به پایین به سمت راست رفته و موجودات را نابود کنید. حال مسیر را از روی ستون پیگیری کرده و پس از رسیدن به محلی که در (تصویر 12) نشان داده شده است با استفاده از قلاب سنگ را به طرف خود بکشید.,,از لبه ی روی آن گرفته و مسیر را ادامه دهید. پس از رسیدن به محلی که آب از دهان مار جاری است (در سمت راست) به روی دسته آن پریده و سپس از روی دسته به عقب بازگشته و پس از رسیدن به محل و سنگ مورد نظر، از محلی که در (تصویر 13) مشخص است به پایین رفته و موجودات رو نابود کنید.,,Artifact and Escape,در وسط این مکان جسمی را می‌بینید که در 2 سوی آن حلقه وجود دارد، این جسم پیچ عظیم الجثه ای است. حال آنرا با استفاده از دکمه ی Q و E بچرخانید و سپس دمو را مشاهده کنید. حال از ستون سمت راستی مجسمه بالا رفته و خود را به محل مورد نظر برسانید. سپس به پایین آمده و مستقیم به جلو بروید و ستون آبی رنگ را به جلو هدایت کنید تا در انتها دیگر نتوانید جای آنرا تغییر دهید. حال به طرف پیچ رفته و آنرا به حالت ابتدایی درآورید و دمو را مشاهده کنید و بعد از ستون سمت راست بالا بروید. سپس با توجه به تصویر 14 از حلقه گرفته و خود را به لبه های روبرو برسانید.,,سپس به سمت چپ رفته تا از لبه ها جدا شوید، حال به سمت راست بروید تا به لبه ها در روی دیوار برسید. ,Mexico Relic,به سمت راست رفته و مسیر را ادامه دهید تا به محلی که در تصویر مشخص است برسید. حال به روی ستون پریده و راه را از روی ستون ها ادامه دهید تا به چشم مجسمه برسید. (تصویر 15),,Another Century’s Secret Escape,آنرا برداشته و از حلقه سمت چپ و بالا گرفته و سپس به بالا بروید، حال به سمت راست رفته
و از غار خارج شوید و به موتور برسید. تا جایی که امکان دارد مسیر را با موتور طی کنید، پس از آنکه به محلی رسیدید که راه مسدود شده بود (تصویر 16),,از موتور پیاده شده و جسم سنگی سمت چپ را از مسیر خارج کنید (به جلو هدایت کنید) و سپس با استفاده از موتور راه را ادامه داده تا به محلی که در (تصویر 17) مشخص است برسید.,,از موتور پیاده شده و سر مجسمه جگوار را قرار دهید، سپس دسته را به پایین هدایت کرده و از
غار خارج شوید و در انتها دمو را مشاهده کنید.,Tower and Maze,لباس و اسلحه دوم لارا را انتخاب کرده و دمو را مشاهده کنید. حال با موتور راه را ادامه دهید و چند نکته را مد نظر داشته باشید :
1 – در میانه های راه قسمت هایی تخریب شده است که حالتی مانند پرتگاه به وجود آورده است.
2 – دشمنانی هم در میان راه وجود دارند که مزاحمت ایجاد کنند.
پس از رسیدن به انتهای راه مارپیچ دمو را مشاهده کنید. پس از نابود کردن دشمنان آیتم های این منطقه راجمع آوری کرده و سپس 3 جسمی که در روی زمین قرار دارند را بر روی حفره هایی که در داخل دیوار تعبیه شده قرار دهید. حال دمو را مشاهده کنید. ,Tower and Valhöll Gate,ماموریت شما در این مکان این است که به 4 ایستگاه ساختمان مرکزی این منطقه رفته و سنگ هایی که با استفاده از دستبند ها می‌توانید حرکت دهید را جا به جا کرده تا توسط دموهایی به شما نورهایی را نشان دهد و در انتها قفل های درب اصلی باز شود. پس از آزاد کردن آخرین نور ایستگاه به پایین آمده و به طرف درب بروید و آنرا باز کنید. (تصویر 18),,سپس راه را با موتور ادامه داده و دشمنانی که در میان راه مزاحم می‌شوند را نابود کنید. با توجه به نقشه قرار داده شده به سمت Exit حرکت کنید.,,قبل از رسیدن به Exit همانطور که در (تصاویر 19 و 20),,,مشخص است به آن محل رفته و دسته های 2 طرف ورودی را با استفاده از سنگ و دسته اضافی به پایین بکشید. هر کدام از این دسته ها دربی را باز می‌کنند که در پشت آن آیتم های با ارزشی قرار دارد. دسته اول (سمت راست خروجی) دربی را در سمت راست باز می‌کند که می‌توان با موتور و با داشتن عکس العمل مناسب قبل از بسته شدن درب به آنجا رسید. دسته دوم (سمت چپ خروجی) دربی را که در سمت چپ ورودی قرار داشت را باز می‌کند.
(نکته کمکی : برای سرعت بیشتر ابتدا پس از سوار شدن به موتور و سپس گاز را بگیرید تا موتور تیک آف بزند و سپس گاز را بگیرید تا با سرعت بیشتری به سمت جلو حرکت کنید) پس از دریافت آیتم ها به طرف خروجی حرکت کرده و مسیر را ادامه دهید و در انتها دمو را مشاهده کنید. (نکته : سریعاً پس از پایان دمو دکمه‌ی پریدن را زده تا از لبه ی دیوار بگیرید)
سپس به سرعت به سمت چپ رفته و بعد به روی میله زیرین، مسیر را ادامه دهید تا در انتها به محلی که در (تصویر 21) مشخص است برسید.,,حال از سمت راست و از روی لبه دیوار راه را ادامه دهید تا به 2 دیوار موازی هم برسید که در (تصویر 22) مشخص است.,,Hammer Time,سپس با استفاده از فاصله ی بین آنها خود را به بالا رسانده و بعد از سمت راست به بالای سکو بروید. حال به سمت چپ رفته تا به چرخ دنده ها برسید، در میان راه موجودات را نابود کرده و سپس با استفاده از لبه ی وزنه ها به بالا بروید و بعد به پشت سر و روی میله ها پریده و در انتها از زنجیر بالای سر خود گرفته تا به انتهای مسیر برسید. حال راه را از خروجی ادامه داده تا به لبه ی سنگ برسید، سپس به جلو رفته و پس از نابود کردن خفاشها به سمت راست سنگ رفته و پس از رسیدن سنگ به انتهای مسیر به روی لبه ی سمت راست دیوار پریده و ازآن بگیرید. مسیر را از سمت راست ادامه دهید و پس از رسیدن به انتهای راه به سمت چپ بروید. حال مسیر را ادامه داده تا به پایین برسید، سپس سنگ کنار چرخ دنده را برداشته تا آنها شروع به حرکت کنند. حال سنگ را حرکت داده تا به نزدیکیه خروجی برسید. سپس بالا رفته و مسیر را ادامه دهید و از انتهای راه آیتم را بردارید. حال به محل چرخ دنده ها بازگشته و سنگ را حرکت دهید و بعد به زیر یکی از وزنه ها برسانید. (تصویر 23),,حال خود را به بالا رسانیده و مسیر را ادامه دهید، سپس به انتهای راه رفته و از لبه ی سنگ بگیرید. حال به سمت راست آن رفته و بعد از لبه ی دیوار بگیرید، سپس جلو رفته و خفاشها را از بین ببرید. حال قلاب را به حلقه متصل کرده و کمی با قلاب به پایین بروید، سپس با استفاده از حرکت کردن به چپ و راست خود را به لبه ی سمت راست برسانید.
حال به سمت راست حرکت کرده و با استفاده از لبه ها خود را به آیتم ها برسانید، سپس عنکبوت را از بین برده و به طرف مقابل بروید. مسیر را ادامه داده تا به لبه ی روبروی خود برسید. (تصویر 24),,از آن گرفته و مسیر را تا انتها ادامه دهید تا به محلی که در (تصویر 25) مشخص است برسید. ,,سپس به سمت چپ رفته و در انتهای مسیر از حلقه بگیرید، حال با استفاده از حلقه به سمت چپ رفته و خود را به روی لبه ی سمت چپ برسانید.

پس از رسیدن به روی لبه دوم به بالا رفته (تصویر 26),,و از طرف دیگر آیتم را کسب کرده و به همین مکان بازگردید. سپس به سمت چپ رفته و خود را به پایین برسانید. حال به طرف جلو حرکت کرده و از حلقه ی سمت چپ این مکان بگیرید، سپس به روی سکوی سمت راست رفته و به پشت سر خود حرکت کنید. حال مسیر را به طرف جلو حرکت کرده تا به غول زامبی شکل برسید، سپس دمو را مشاهده کنید. حال با استفاده از شات گان و به کمک بسته های جان و یا با استفاده از 3 نارنجک! غول را از بین ببرید.
حالا به بالا رفته و از زنجیر بگیرید و راه را ادامه بدهید. (نکته : در حالت عادی نمی‌توانید زودتر از سرعت بازگشت زنجیر خود را به روبرو برسانید. با استفاده از دکمه‌ی E و دکمه‌ی جهت نمای جلو خود را به محل مورد نظر برسانید و سپس مسیر را ادامه دهید تا به چکش سنگی برسید. حال از لبه ی آن گرفته و پس از رسیدن به میانه ی مسیر به روی سنگی پریده و سریعاً به جلو بروید. (نکته : راه فرو می‌ریزد) دمو را مشاهده کنید.,Amanda’s Big Boat – Second One,لباس و اسلحه را انتخاب کرده و دمو را مشاهده کنید. حال اسلحه ها را عوض کرده (دکمه-ی R) و چکش را انتخاب کنید. دقیقاً مسیر دفعه ی پیشین را ادامه داده تا به مکان موردنظر برسید. سپس دمو را مشاهده کنید.
– برای ایتفاده از چکش کافیست دکمه‌ی سمت راست موس را گرفته و با دکمه‌ی سمت چپ دشمنان را هدف قرار دهید.
– تنها موردی که با دفعه ی پیشین تفاوت دارد طریقه ی رسیدن به بالای کانتینرهاست که اگر این بار از پلکان سمت چپ ابتدای بازی به پایین بروید، باید به بالای جهبه های سمت راست خود رفته و سپس لارا را به بالی نزدیک ترین کانتینر برسانید و بعد ادامه ی راه. (تصویر 27)

نکته : کانتینری که بالای آن بسته ی خون وجود دارد.,,راهنمای قدم به قدم (بخش سوم),Road to Helheim,لباس و اسلحه لارا را انتخاب کرده و دمو را مشاهده کنید. مسیر را به طرف پایین و سپس به جلو ادامه دهید تا به مجسمه ها برسید. حال از بین مجسمه ها عبور کرده تا در فاصله ی بین 2 مجسمه انتهایی در سمت راست چرخ دنده هایی که در کف دریا افتاده اند را ببینید. (تصویر 28),,آنها را برداشته و در کنار سایر چرخ دنده ها قرار دهید. (تصویر 29),,سپس به سمت چپ رفته و بعد به سمت راست تا به این ورودی برسید. (تصویر 30),,حال به داخل رفته و سپس به بالا تا به آیتم برسید، بعد به پایین بازگشته و راه را از سمت راست ادامه داده تا به Helheim Power Stone برسید. حال آیتم را برداشته و بازگردید تا به ورودی برسید.
پس از خروج به سمت چپ بروید و از کنار سنگ آیتم Helheim Power Stone را بردارید. (تصویر 31),,حال 2 قطعه از سنگ ها را به داخل 2 جایگاه قرار دهید، سپس به سمت راست رفته تا به محلی دیگر دقیقاً همانند ساختمان قبلی با همین مشخصات که در سمت دیگر است برسید. (تصویر 32),,به داخل رفته و خود را به بالا برسانید و سپس قطعه ای دیگر به نام Hel Heim Power Stone را بردارید. حال خود را به پایین رسانده و 2 قطعه دیگر را جایگذاری کنید.
اکنون رگه هایی قرمز از جلوی جایگاه ها نمایان می‌شوند. (تصویر 33),,سپس به پشت سر بازگشته و به بالای سر هر مجسمه ای که شمشیری در داخل سنگ فرو کرده رفته (تصویر 34),,و اهرم پشت سر آنها را بکشید. پس از انجام این کار به جلوی ساختمانی که در میان 2 ساختمان دیگر قرار دارد رفته و اهرم روی آنرا بکشید و بعد دمو را مشاهده کنید. ,Tunnel to Helheim,حال مسیر را از راه باز شده ادامه داده تا به 2 راهی برسید، سپس راه را ادامه داده تا به پلکان برسید و دمو را مشاهده کنید. ,Arctic Sea Relic,حالا به روی اژده های سمت راست ورودی کلیک کرده (تصویر 35),,و بعد به جلو رفته و با استفاده از پتک موجودات رو از بین ببرید. سپس از لبه ی روبروی خود گرفته و به پایین بروید، حال از روی ستونی که در سمت چپ ورودی آب قرار دارد خود را به سکو برسانید و بعد روی دیوار و طرح کلیک کنید. (نکته : اگر در میان راه به هر طریقی جان خود را از دست دادید باید تمامی راه را از ابتدا شروع کرده و به محل هر علامت رفته و روی آن کلیک کنید)
سپس به جایگاه ابتدایی بازگشته و روی میله روبروی خود بپرید. حال از لبه ی سمت راست گرفته و به سمت چپ حرکت کنید. حال به روی میله پریده و به بالا بروید، سپس به روی سکوی سمت راست خود پریده و خود را به طرح بعدی رسانده و روی آن کلیک کنید. سپس خود را به روی میله ی سمت چپ رسانده و بعد به بالا بروید. دمو را مشاهده کرده و در پایان روی طرح انتهایی که در سمت چپ خروجی قرار دارد کلیک کنید. حال پتک را فعال کرده و با استفاده از آن به انتهای مسیر بروید و در میان راه موجودات را نابود کنید و بعد دمو را مشاهده کنید.,Jormungandr,دوباره در مسیری قرار داده شده اید، به انتهای آن بروید تا بدین مکان برسید و در انتها دمو را مشاهده کنید. (تصویر 36),,به سمت راست رفته و از لبه ی دیوار مسیر را ادامه دهید. (نکته : مراقب ضربه های Natla باشید، پس از گرفتن از سنگ های روی دیوار از لبه ی بالایی بگیرید) پس از رسیدن به بالا (تصویر 37),,موجودات را از بین برده و به جلو حرکت کنید، مسیر را ادامه دهید تا به انتهای راه برسید و بعد به سمت چپ رفته و سنگ را به انتها هدایت کنید. (تصویر 38),,پس از بردن سنگ به انتها به عقب بازگشته و به روی این راه بپرید. (تصویر 39),,حال پس از رسیدن به پایین به سمت راست رفته و سنگهایی که (تصویر 40) در این منطقه قرار دارند را به عقب هدایت کنید.,,Getting Back Upstairs,سپس خود را به این محل رسانده (تصویر 41),,و از فاصله ی بین 2 دیوار برای بالا رفتن استفاده کنید، حال وقتیکه به بالا رسیدید به سمت راست رفته و خود را به پشت قفل برسانید. حال با استفاده از دکمه ی E قفل را نابود کنید تا یکی دیگر از اتصالات از بین برود. (تصویر 42),,حالا به سمت راست بروید. اگر مسافتی را به سمت یاد شده بروید روی دیوار یک لبه و تعدادی برجستگی سنگ وجود دارد. (تصویر 43),,شما باید لارا را به آنجا هدایت کنید. حال از بلوکه های سنگی سمت چپ بگیرید و خود را تا 2 مرحله ی دیگر به سنگی که ارتفاع بلندتری دارد رسانده و در انتها پس از رسیدن به محل مورد نظر با استفاده از سرعت از لبه بگیرید و مسیر را از سمت راست به طرف بالا ادامه دهید. (تصویر 44),,حال به جلو رفته تا به حلقه برسید، قلاب را به آن وصل کرده و سپس خود را به بالا برسانید.
حال به سمت چپ رفته و نزدیک لبه بروید. (تصویر 45),,سپس به روی نزدیکترین بلوکه که از روبرویتان عبور می‌کند پریده و در انتها پس از رسیدن به قفل بعدی به روی سکو پریده و آنرا هم نابود کرده و دمو را مشاهده کنید. حال به روی بلوکه ها پریده و خود را با استفاده از آنها به ساختمان مرکزی برسانید و از آن بالا بروید. پس از اینکه به بالا رسیدید Natla در موقعیتی با استفاده از گلوله های آتشین به شما حمله می‌کند، بهترین عکس العمل در این زمان این است که دکمه‌ی Ctrl را بزنید. پس از رفتن Natla به بالا رفته و اجازه دهید تا دایره مرکزی بچرخد تا در زمان مناسب به روی اتصال بعدی برسید، حال به روی آن پریده تا توسط شیب آن به پایین بروید. حال قفل را نابود ساخته و دموی پایانی بازی را مشاهده کنید.,راهنمای بازی Tomb Raider: Underworld,راهنمای بازی Tomb Raider: Underworld,Tomb Raider: Underworld که همچنین به نام Tomb Raider 8 نیز شناخته می‌شود، در 18 نوامبر 2008 برای آمریکا و در 21 نوامبر 2008 برای اروپا منتشر شد. این سومین سری از این بازی بود که توسط استدیوی Crystal Dynamics ساخته شد.

مطالب پیشنهادی:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن