راهنمای بازی ها

راهنمای قدم به قدم Dead Space 2

یقینا سبک بازی های ترسناک سبکی پرطرفدار در میان بازی های رایانه ای است. پس از موفقیت بازی Dead Space نسخه ی دوم از این بازی هم عرضه شد تا بازیبازان سال 2011 را با خوبی آغاز کنند. ما نیز بر آن شدیم تا راهنمای قدم به قدم بازی Dead space 2 را برای شما تدارک ببینیم. وقایع این بازی در طی پانزده فصل به طول می انجامد. نسخه ی xbox360 این بازی در دو دیسک عرضه شده که دیسک اول شامل شش فصل نخست و دیسک دوم شامل فصول هفت تا پانزده میباشد. با توجه به در دسترس بودن مکان هایی برای ذخیره سازی، فروشگاه و آپگرید کردن خود و همچنین تفاوت در نیاز بازیکنان با توجه به وضعیت آیتم های داشته و همینطور درجه سختی بازی، به این مکان ها کمتر اشاره شده است.
سعی بر آن شده تا بیشتر به بخش هایی که احتمال بروز مشکل برای بازیباز بیشتر است پرداخته شود.

پس از دیدن دموی آغازین بازی ایزاک را میبینید که بسته شده و در این هنگام نکرومورف حمله میکنند. خیلی سریع از طرف چپ خودتان بدوید تا بتوانید از دست نکرومورف ها فرار کنید.حال یکی از نکرومورف هارا میبینید که به طرف شما حمله میکنند. هرچه سریع تر دکمه ی A/X را پشت سر هم بزنید تا از دست این دشمن راحت شوید. حال به سمت جلو بروید تا وارد فصل اول بازی شوید.,Chapter 1,از در روبه رویی جلو رفته و پس از گذشتن از راه ها به دری برسید که در آن یکی از بازماندگان استپس از دیدن این صحنه از جلوی خود چراغ قوه ، سلاح و بسته ی سلامت را بردارید و از در کناری وارد محیط بعدی شوید. حال میتوانید با استفاده از نگه داشتن آنالوگ سمت راست مسیر حرکت خود را که باید از آن جا حرکت کنید را ببینید. همچنین در محیط های تاریک میتوانید با استفاده از LT/R2 چراغ قوه ی خود را به کار بیندازید تا راهتان هموار شود. پس از دیدن مسیر و ادامه ی مسیر مشخص شده به دری میرسید. از آن رد شوید. پس از رسیدن به دریچه ای وارد آن شوید و بعد از طی کردن مسافتی میبینید که ایزاک از درون دریچه به پایین میافتد. اینجا میتوانید اسلحه ای را بردارید و به راهتان ادامه دهید.,به راهتان ادامه دهید و نکرومورف ها را بکشید و وارد آسانسور شوید. پس از رسیدن به طبقه ی بالا از دری عبور کنید و به راهتان ادامه دهید. در بین راه نکرومورف هارا بکشید تا به شما صدمه ای نزنند و باز هم به جلو بروید. در محیط بعدی باید دستگاهی را هک کنید. این کار را تا زمان مشخصی که دارید باید انجام دهید تا در فعال شود. اما چون سرعت باز و بسته شدن در زیاد است با قدرت stasis در را کند کنید و قبل از بسته شدن از آن رد شوید.,, به راهتان ادامه دهید و از راه روی بعدی هم بگذرید تا به آسانسوری برسید. به طبقه ی بعدی بروید و از دری عبور کنید تا شاهد کشیده شدن اجسام به بیرون باشید. با اسلحه ی خود به بالای در روبه رو شلیک کنید تا در بسته شود.,, از فروشگاه سمت چپ خود میتوانید لباس بخرید. به راهتان ادامه دهید تا به محوطه ی بزرگی برسید و با رییس این مرحله مبارزه کنید. برای کشتن این رییس به پاهای او شلیک کنید تا ابتدا پا ها و سپس جان خودش را از او بگیرید.,, پس از کشتن این رییس از دری که در کنار محوطه وجود وارد محوطه ی پایینی شوید و بعد از رسیدن به در دریچه ای با استفاده از قدرت kinesis ، مانع هارا بردارید و وارد دریچه شوید. پس از رسیدن به طرف دیگر این فصل به اتمام میرسد.,Chapter 2, در ادامه با صحنه ی کشته شدن و سلاخی شدن آدم ها موجه میشوید. نکرومورف را بکشید و وارد آسانسور شوید. به راهتان ادامه دهید تا به اتاقی برسید که چراغ آن خاموش میشود و راه فراری ندارید. مواظب نکرومورف ها که از پشت سر می آیند باشید. همچنین از چراغ قوه ی خود در این قسمت به خوبی استفاده کنید.,, بعد از کشتن تمام نکرومورف ها از در بگذرید و پس از رسیدن به آسانسور وارد آن شوید تا به محیط بعدی بروید. به راهتان ادامه دهید و نکرومورف هایی که در راهتان وجود دارد را بکشید. حال به درون قطاری میروید.,, همچنان در قطار به راهتان ادامه دهید تا به دستگاهی برسید که باید آن را هک کنید. این دستگاه را هک کرده تا قطار به حرکت در آید. در طول حرکت نکرومورف ها حمله میکنند که باید آن هارا کشت تا به درهای دیگر قطار بروید. در ادامه بین دو ترن فضای خالی ای وجود دارد که باید از بین آن ها بپرید تا به ترن بعدی برسید. همچنان به راهتان ادامه دهید تا به درون قسمت آخر کشیده شوید.,, بعد از افتادن به اتاقی شما وارونه هستید و پای ایزاک با طنابی به بالا بسته شده. دشمنان را بکشید تا ایزاک پای خود را آزاد کند. ,,Chapter 3,در بازی پیشروی کنید تا در ادامه به موجودات ریزی برسید که کشتن آن ها بدون استفاده از اسلحه و به کار گیری از نیرو های خود میسر نیست. بعد از کشتن این موجودات به راه خود ادامه دهید و وارد آسانسور شوید. در اینجا آسانسوری وجود دارد که در آن باز نمیشود. آن را هک کنید و به درون آسانسور بروید.,, در ادامه دسته ای از دشمنان را شکست دهید و وارد دریچه ای شوید. باز هم به راهتان ادامه دهید. حال به جایی میرسید که جاذبه صفر است. در ادامه مکش را فعال کرده. برگردید و خودتان به سمت مکش بروید. در کنار آن دری وجود دارد که باید به درون آن بروید.,, در ادامه باید منبع برق را به درون محل مورد نظر با استفاده از نیروی kinesis بندازید تا همه جا روشن شود و آسانسور هم کار کند. به درون آسانسور بروید. پس از بالا رفتن از آسانسور در سمت چپ شما قفسه ای وجود دارد که در آن Node است. میتوانید آن را بردارید و دوباره به پایین برگردید تا دری که قفل بوده است را باز کنید. در این اتاق مقدار زیادی کریدیت وجود دارد. پس از بالا رفتن از آسانسور به راهتان ادامه دهید. پس از رسیدن به اتاقی از دری که در آن وجود دارد رد شوید و به جلو بروید. از در ها گذشته و در بین راه دشمنان را نیز بکشید. به آسانسوری بروید. از طبقه ی بعدی به راهتان ادامه دهید تا به گروهی از نکرومورف ها برسید و از در ها رد شوید تا این فصل هم تمام شود.,,Chapter 4,به جلو بروید و از سمت چپ به راهتان ادامه دهید. توجه داشته باشید که راهنمای شما سمت راست را نشان میدهد. با این حال به سمت چپ بروید چون در سمت چپ میتوانید خرید کنید و یا خودتان را ارتقاع دهید. از پله ها بالا بروید و پس از کشتن یک نکرومورف راه خود را برگردید و این بار از سمت راست به پیش بروید(مسیری که مشخص شده) پس از پایین رفتن از پله ها و بالا رفتن از آسانسور به در قفلی میرسید که از اتاق کوچک سمت راستش باید منبعی را که در سمت راست اتاق قرار دارد بردارید و داخل محفظه ی بالای کامپیوتر سمت چپ بگذارید تا در باز و بسته شود.,,, سپس در را کند کنید تا راحت از آن بگذرید. در ادامه به درون محفظه ای بروید تا به محیط بعدی راه پیدا کنید. به راهتان ادامه دهید و از سمت راست به محیط بعدی بروید. به درون آسانسور بروید و از آن به طبقه ی پاییین بیایید. پس از پایین آمدن به سمت چپ بروید و راه خود را ادامه دهید و به سمت در برویدو حال برگردید و با استکر ها روبرو شوید و آن هارا بکشید. استکر ها خیلی سریع هستند ، پیشنهاد میشود که اول آن هارا به وسیله ی نیروی stasis کند کنید و سپس آن هارا بکشید. پس از کشتن آن ها به دستگاهی برسید و آن را هک کنید. پس از هک کردن از آسانسور بالا بروید و به راه مشخص شده ادامه دهید. به اتاقی میرسید که دشمنان شما همگی در آن جا هشتند. ,,پس از کشتن آن ها به راهتان ادامه دهید تا به آسانسوری دیگر برسید از آن بالا بروید تا این فصل هم به اتمام برسد.,Chapter 5,از مسیر مشخص شده به جلو بروید و وارد دری شوید. راه خود را ادامه دهید تا به در دیگری برسید. سپس از در ها و راهرو ها بگذرید تا به نکرومورفی برسید. اورا بکشید و به راهتان ادامه دهید. پس از آن به گروه دیگری از نکرومورف ها میرسید که باید آن ها را بکشید. حال به اتاقی میرسید که باید از آسانسور به طبقه ی پایین بروید. دستگاهی را هک کنید.,, در ادامه باید حلقه هایی که تولید جاذبه میکنند را از کار بیندازید. برای این کار ابتدا حلقه هارا کند کنید و سپس از بالای آن ها بازو هایی را آزاد کنید تا حلقه هارا احاطه کند. بعد از ، از کار افتادن دستگاه تولید جاذبه به بالا بروید.,, برای بالا رفتن از پره ها اول آن هارا با stasis کند کنید.,, بعد از رسیدن به بالا اول جاذبه را با زدن دکمه ای دوباره فعال کنید و از در روبه رویی به راهتان ادامه دهید.حال باید از دریچه ای به مکان بعدی بروید. اما تعدادی موانع جلوی در آن است با کمک از نیروی kinesis آن هارا به سمت دیگر بکشانید و از دریچه عبور کنید. ,,در ادامه با نکرومورف هایی رو به رو میشوید. آن را را کشته و به راه خود ادامه هید تا به دری برسید و از آن به درون راه رویی بروید و وارد محوطه ای بزرگ شوید. در اینجا دشمنی به شما حمله میکند در اینجا باید به قسمت زرد رنگ بالای سر او شلیک کنید تا او فرار کند و دشمنان دیگر به شما حمله کنند.,, آن هارا بکشید و به دنبال او از در بالایی پیش بروید. به راهتان ادامه دهید تا به آسنسوری برسید، به درون آن بروید. در ادامه از راه رو های دیگر عبور کنید و به در برسید. از آن رد شوید و صحنه های صحبت ایزاک را ببینید. حال از دست دشمنی فرار کنید. هر وقت که باید تیر بزنید به نقطه ی زرد بدنش شلیک کنید تا آن قسمت از بدنش کنده شود. به سرعت باید فرار کنید. روی در علامت مگنت وجود دارد باقدرت kinesis روی آن را بزنید و در را باز کنید در ادامه دموی دیگری را میبینید. تیر های خود را هدر ندهید. به بشکه های کناری شلیک کنید تا دمویی را ببینید و این فصل هم تمام شود.,,Chapter 6,نکته : به خاطر وجود راه ها و در های گوناگون در این فصل بهترین راه برای رفتن به جلو استفاده از راهنمای خودتان است.

از راه مشخص شده به راهتان ادامه دهید و به آسانسوری برسید. وارد آن شوید. در ادامه به دشمنانی مواجه خواهید شد. آن هارا بکشید و به راهتان ادامه دهید. در ادامه به راه رویی میرسید که چیز های شبیه به بمب در کنار آن هستند. ابتدا آن هارا با کمک شلیک کردن به آن ها از بین ببرید و پس از آن حرکت کنید.
,, از دری گذشته و وارد محوطه ای می شوید که جاذبه در آن وجود ندارد. در اینجا آتش شعله ور شده برای اینکه بیش تر نشود نباید بگذارید تا اکسیژن به آتش برسد. پس دستگاه های تولید کننده ی اکسیژن را از بین ببرید. برا این کار منبع برق دسنگاه هارا بیرون بکشید تا از کار بیفتند. حال اکسیژن به آتش ها نمیرسد و میتوانید به راحتی به راه خود ادامه دهید.,, به اتاقی میرسید که در آن باید به سمت آسانسوری بروید ولی در آسانسور باز نمیشود چون منبع برق آن خراب است. به محیط قبلی بروید و یکی از منابع برق را با قدرت kinesis بردارید و جایگزین این منبع کنید تا آسانسور کار کند. به درون آن بروید و از آن به راهتان ادامه دهید. در ادامه با استاکر ها روبه رو میشود. آن ها را بکشید و در ادامه دستگاهی را هک کنید تا دری باز شود. از داخل آن به راه خود ادامه داده تا به محیط بزرگی برسید که در آن نکرومورفی وجود دارد. (اگر میخواهید در اینجا اچیومنتی را بگیرید به مجسمه ای که در گوشه ی سالن است شلیک کنید تا خراب شود) او را بکشید و در ادامه با الی روبه رو شوید. سپس او در را برایتان باز میکند. به درون آسانسور بروید. در محیط بعدی به راه خود ادامه داده تا به دسته ای دیگر از نکرومورف ها برسید. همراه آنان دشمنان دیگری هستند که به شما حمله میکنند. آن ها را هم شکست داده و به راه مستقیم ادامه دهید. در ادامه به محیط دیگری میرسید و موجودات ریزی به شما حمله میکنند. آن ها را هم کشته و به در های بعدی بروید. باز هم به دستگاهی میرسید که باید آن را هک کنید تا تمام وسایل به زمین بروند. حال دشمنان خود را کشته و از در ها گذشته تا به آسانسوری برسید. وارد آن شوبد و پس از آن به راهتان ادامه داده تا به محوطه ای برسید. در اینجا دشمن بزرگی می آید که پیشنهاد میشود با استفاده از قدرت stasis او را کند کرده و با اسلحه ی قوی خود به قسمت های زرد رنگ او بزنید.,, پس از کشتن آن به راهتان ادامه داده و وارد اتاقی شوید. از اینجا باید به طرف پایین بروید و همچنان دشمنی بر روی دیوار چسبیده است. سریعا اورا با stasis کند کرده و با قوی ترین اسلحه ی خود به شخک های او تیر اندازی کنید تا از بین برود. حال وارد آسانسور شوید تا این فصل هم به اتمام برسد.,,Chapter 7,به پیش بروید و دشمنانی را که در بین راه وجود دارند بکشید. حال میتوانید خود را ارتقاع دهید و یا خرید کنید. در اداه به مکانی میرسید که در آن جاذبه صفر است پس در آنجا به حرکت در بیایید و به موشک های چسبیده به اتاقک ها تیر اندازی کرده تا به محل مورد نظر بروند. حال راه خود را برگردید و وارد آسانسور شوید.در بین راه دشمنانی به شما حمله میکنند که فقط باید به نقاط زرد رنگ بدنشان تیر اندازی کنید.,, پس از کشتن آن ها و رسیدن به محیط بعدی راه خود را ادامه داده و از دری بگذرید. در پیش روی شما دری وجود دارد. برای گذشتن از این در جسد مردی را که در اتاق کناره ی محیط وجود دارد با kinesis بگیرید و در جلوی اسکن در قرار دهید تا او را شناسایی و در را باز کند. در اینجا لیزر هایی وجود دارند که نمیتوانید از آن ها بگذرید پس میتوانید همان جسد را با قدرت kinesis برداشته و پیش لیزر ها بگیرید تا لیزر ها هم از کار بیفتند و هم فقط آن جسد تکه پاره شود. (میتوانید به دستگاه کوچک سمت راست لیزر ها نیر اندازی کنید) در ادامه وارد محوطه ی دیگری میشوید. دشمنانی را بکشید و وارد دری که در طرف دیگر قرار دارد شوید. توجه داشته باشید که به لیزر ها برخورد می کنید و داخل دری کشیده میشوید هرچه زودتر به دکمه ای در بالای آن در شلیک کنید تا این مکش قطع شود. بعد از رسیدن به طرف دیگر به دستگاهی میرسید که باید آن را هک کنید. پس از هک کردن آن از آسانسور کوچکی که در گوشه ی محوطه قرار دارد بالا بروید. در این بین با دشمنان مواجه میشوید که باید آن هارا بکشید. در ادامه با دیواری مواجه مشوید که علامت مگنت دارد. آن را با قدرت kinesis بکشید تا راه شما هموار شود. در ادامه به دری میرسید که قفل است. در کنار شما اتاق هایی وجود دارند. از دریچه ای که در بین این دو اتاق وجود دارند به یکی از اتاق ها بروید و چهار منبع را در محفظه ی آخر جای گذاری کنید.,, توجه داشته باشید که چگونگی چیدمان این کامپیوتر ها در کنار کشیده شده و میتوانید به راحتی این کامپیوتر هارا جایگزین کنید. پس از بیرون آمدن سوییچی آن را فعال کرده و از دریچه به بیرون بروید. در کنار دریچه سوییچی وجود دارد که با فعال کردن آن دریچه به اتاق دیگر راه پیدا میکند. مانند اتاق قبلی همان کار هارا تکرار کنید و پس از فعال کردن سوییچ به بیرون بروید.,, در اینجا پنج منبع وجود دارد که باید همه ی آن هارا از بین ببرید(به آن ها تیر بزنید و یا با مشت آن هارا بشکنید تا آتش بگیرند) حال شما بر هوش مصنوعی قلبه کردید.,, از دری که قفل بود عبور کنید تا در ادامه به اتاق دیگری برسید. از آن وارد دری شوید که به اتاقی میرسد. در این بین دشمنانی به شما حمله میکنند که آن هارا باید بکشید. پس از رفتن به بالا و رسیدن به جاذبه ی صفر باید نیروهای خورشیدی را به وسیله ی آینه ها متمرکز کنید. پس به طرف آینه های بزرگ رفته و نور آن هارا بر روی یکدیگر بندازید.,, اگر در این حین دشمنانی به شما حمله کردند به سمت منابع آن ها بروید و شاخک های آن را نابود کنید. ,,پس از تمام کردن این کار به سمت اتاقکی در سمت بالا بروید و پس از پرتاب شدن و رسیدن به اتاقی دیگر به راه خود ادامه دهید.,, در ادامه با گروهی از دشمنان روبرو میشوید پیشنهاد میشود که از اسلحه ی قوی خود به همراه قدرت stasis استفاده کرده تا کار برایتان آسان تر شود. بعد از رسیدن به اتاقی و رفتن به بالا این فصل هم به اتمام میرسد.,,Chapter 8,بعد از گذشتن از راه ها در کشتن دشمنان در این بین به الی و استراس میرسید که آن ها در اتاقی دیگر قرار دارند.,, از در سمت راستی به راه خود ادامه داده. در این نقطه جاذبه صفر است پس برای گذشتن از راه ها موشک های کوچکی که در محیط هستند را با قدرت kinesis برداشته و بر روی درب ها بگذارید و پس از شلیک به آن ها و باز شدن نیمه ی در از آن بگذرید.,,,در ادامه با سرعت از موانع پیش از رو بگذرید. برای این کار با نیروی stasis تیغه هارا کند کنید و سپس از لای آنان بگذرید.,, پس از انجام داده همین کار بر روی چند در و رسیدن به اتاقی دیگر به الی و استراس میرسید. پس از ملاقات با آن ها به راه خود ادامه داده تا این فصل هم تمام شود.,,Chapter 9,در راه خود دشمنانی را میبینید که باید آن هارا بکشید پس از جلو رفتن و کشتن دشمنانی دیگر از هم به راه خود ادامه داده تا به آسانسوری برسید. پس از وارد شدن به آن و رسیدن به طبقه ی دیگر راه خود را دنبال کرده و از راه رو ها بگذرید. در اینجا باز هم باید با سرعت عمل بالا دشمنی را که بر روی دیوار چسبیده است را با قدرت stasis کند کرده و سپس به شاخک های او تیر اندازی کنید تا نابود شود.,, بعد از کشتن این دشمن از آسانسور بالا رفته و به اتاقی برسید. در اینجا دستگاه از کار افتاده. قطعه ی میانی را از محفظه ی راستی ، قطعه ی بالایی را از سمت راست اتاق و قطعه ی پایینی را هم از محفظه ی سمت چپ بردارید.,,,,, پس از رفتن در اتاق و رفتن به پایین با الی و استراس روبه رو میشوید و آن هارا هم با خود همراه میکنید. پس از رسیدن به اتاقی و رفتن در آن با استاکر ها روبه رو میشوید چون سرعت آن ها خیلی زیاد است برای کشتن آن ها اول با قدرت stasis آن هارا کند کنید و سپس آن هارا بکشید. حال باز هم به دشمنی که بر روی دیوار چسبیده میرسید. پس باز هم اورا با stasis کند و بکشید. به درون آسانسور بروید و پس از رسیدن به طبقه ی مورد نظر و گذشتن از دری به مکانی برسید که باید در آن موشکی را که در محفظه ی کنار دیوار است را به درون منبعی که در بالا قرار دارد بیندازید تا منفجر شود.,,, در ادامه با آسانسور به پایین بیایید و همین کار را برای منبع پایینی انجام دهید.,, در این بین دشمنانی به شما حمله میکنند که باید به نقاطر زد بدنشان (پا ها) تیر اندازی کنید. بعد از منفجر شدن محیط و آتش گرفتن آن به سرعت با آسانسور بالا بروید و خود را به کابین برسانید تا در امان باشید.,, بعد از رسیدن به نقطه ی مورد نظر به راه خود ادامه داده و از در ها و راه رو ها گذشته تا به ترنی برسید. با آن بالا بروید تا این فصل هم پایان یابد.,Chapter 10,همچنان به راه خود ادامه داده و از راه رو هایی که در پیش دارید بگذرید تا به راه روی درازی برسید. در اینجا دشمنان حمله میکنند. ابتدا دشمنان بزرگ تر را بکشید ( برای این کار مثل همیشه به نقاط زرد رنگ بدنشان تیر اندازی کنید ),, پس از کشتن دشمنان به راهتان ادامه داده و با بالا بری به بالا بروید. پس از رسیدن به آسانسور به درون آن بروید. در ادامه چند نکرومورف به شما حمله میکنند. پس از کشتن آن ها به مکانی میرسید که جاذبه در آن صفر است. برای برقراری جاذبه تکه هایی از قطعات مرکزی را که در محیط شناورند را با کمک از نیروی kinesis بگیرید و مانند پازل در کنار یکدیگر بگذارید و پس از جا گذاری تمام قطعات به کار دری که وارد محیط شدید بروید و جاذبه را فعال کنید.,, پس از اینکه به راهتان ادامه دادید و از راه رو ها گذشتید و دشمنان یبن را هم کشتید به آسانسوری میرسید. با آن به پایین می آیید و با دشمنانی روبرو میشوید. پس از کشتن آن ها وارد ترنی شوید و آن را راه بیندازید.به راه خود ادامه دهید و در بین راه دشمنان را نیز بکشید. به جایی خواهید رسید که جاذبه در آن صفر است. باید به حرکت در بیایید و وارد دری که در کمی آن طرف تر است بشوید. باز هم با دشمنان روبرو خواهید شد.,, در ادامه از راه هایی که در پیش دارید رد شوید به جایی میرسید که نیروی برق سد راه شما شده است. پس منبع برق را در آورید تا این جریان قطع شود.,, به راهتان ادامه داده و برای باز شدن دری دستگاهی را هک کنید. پس از ادامه ی راه و رسیدن به محوطه ی بزرگی با تعدادی استاکر و دشمنان دیگر روبه رو میشوید که همچنین میتوانید آن ها را بکشید و یا به راه خود ادامه داده و فرار کنید. پس از رسیدن به اتاقی که باید سفینه ی کوچکی را آماده کرد دستگاه را با نگه داشتن دکمه ی انجام کار ها آماده کرده.,, سوار بر سفینه ی کوچکی شوید تا این فصل هم به اتمام برسد.,,Chapter 11,پس از ادامه ی راه خود به استاکر ها روبرو میشوید. پس از کشتن آن ها به دستگاهی میرسید. آن دستگاه را هک کرده تا در پیش رو باز شود. حال به دری میرسید که بسته است. به پایین بروید و منبع برق خراب را دور بیندازید و منبع سالمی که در محفظه ای است را جایگزین کنید. ,,پس از برقراری نیرو و باز شدن در به راه خود ادامه بدهید.در ادامه توسط یکی از دشمنان به فضا میروید که در آن جاذبه صفر است. باید وارد راه رویی شوید که جلوی راه ورودی آن با لیزر گرفته شده. پس موشک هایی را که در اطراف هستند بردارید و بر روی منبع لیزر ها بگارید و بر موشک ها تیر اندازی کنید تا جابه جا شوند و راه باز شود.,, پس از رسیدن دوباره به راه روها به راه خود ادامه داده تا به دستگاه دیگری برسید. آن را هک کنید ولی در این بین استراس دیوانه وار به شما حمله میکند. پس دکمه ی مورد نظر را سریع زده تا خود اورا بکشید.,, بعد از کشتن استراس به راه خود ادامه دهید تا به آسانسوری برسید. در آسانسور دشمنان به شما حمله میکنند که باید تا لحظه ی رسیدن به طبقه ی مورد نظر مقاومت کنید و دشمنان را بکشید.,, پس از رسیدن و رفتن به درون راه رو این فصل هم تمام میشود.,Chapter 12,به راه خود ادامه دهید و با الی ملاقات کنید. باید منبع برقی را به ماشین بزنید. منبع برق در کنار وجود دارد. آن را با قدرت kinesis بکشید و و در جای خود بگذارید.,, حال به بردی نیاز است. آن را از بالای خود باید بگرید. پس به بالا بروید و با ترن کوچکی به سمت دیگر بروید و بردی را که در محفظه ای است را بردارید و در پایین ماشین در جای خود بگذارید. پس از آن باید دستگاه را هم برای کار کردن ماشین هک کنید. ,,,حال ماشین به حرکت در می آید. به وسیله ی بالا بر به بالای ماشین بروید و دشمنانی که در اطراف هستند و به بالا میریزند و پیش شما می آیند را بکشید تا این فصل هم در آخر به پایان برسد.,,Chapter 13,به راه خود ادامه داده و با الی صحبت کنید.,, سپس به طرف آسانسور رفته و سوار آن شوید. پس از رسیدن به طبقه ی مورد نظر دشمنان را بکشید. به جایی میرسید که فقط اعضای خود شرکت میتوانند از آن عبور کنند. پس جسدی را که در کنار است را برداشته و جلوی اسکن بگذارید تا راه را برایتان باز کند.,, در ادامه برای باز شدن در از پله ها بالا رفته و دستگاهی را که در سمت چپ وجود دارد را هک کنید. پس از باز شدن در از آن رد شوید. در اینجا دستگاه هایی وجود دارند که در صورت شناسایی به شما تیراندازی میکنند. پس به سمت در سمت راست بروید از دریچه ها رد شوید و بالا بروید تا منبع برق را از کار انداخته تا دستگاه ها از کاربیفتند. پس از از کار انداختن لیزر ها به پایین بیایید و دشمنان را بکشید. در ادامه با گروهی از استاکر ها روبرو خواهید شد. پس از کشتن آنان منبع بالای در را بردارید و در جای خود بگذارید تا در باز شود. پس از باز شدن در به لیزر هایی میرسید. برای گذشتن از اینجا هر اهرمی که از کنار شما رد میشوند را کند کرده و همراه با آن خیلی سریع به اتاقک بعدی بروید تا در امان باشید.,, پس از رسیدن به بالابری با آن بالا بروید و پس از کشتن چند دشمن وارد اتاقی شوید و به راهتان ادامه دهید. در ادامه دشمنان را بکشید و به راه خود ادامه داده و سپس وارد آسانسوری شوید و به مارکر برسید.,, حال باید وارد دستگاهی شوید. در اینجا مینی گیم کوچکی برای شماست. باید دقیقا مته را درون مردمک چشم ایزاک بیندازید در غیر این صورت ایزاک را کور کرده و دوباره باید این کار را انجام دهید. پس از انجام این کار این فصل هم تمام میشود.,,,Chapter 14,برای باز شدن در روبه روی شما باید دستگاهی را هک کنید.,, پس از هک کردن آن به راهتان ادامه داده تا به گروهی از دشمنان میرسید آن ها را کشته و برای باز کردن دری که اسکن دارد جسد یکی از کارکنان را جلوی اسکن بگذارید تا در برایتان باز شود. در ادامه دشمنان دیگری هستند که باید یا آن هارا بکشید و یا از دست آنان فرار کنید. در این قسمت دشمنانی می آیند که نمیمیرند و دوباره دست و پایشان در می آیند.(اوبرمورف ها) پس از رسیدن به آسانسور وارد آن شوید و به طبقه ی مورد نظر بروید.,, سپس راه های پیش در رو را بگذرانید و وارد منطقه ای شوید که جاذبه در آن صفر است.,, بعداز رسیدن به طرف دیگر و رفتن به جلو به اتاق” دسترسی مستقیم به مارکر” وارد شوید. در اینجا میتوانید خود را آپگرید کنید و یا خرید کنید دقت کنید که همه ی چیز های خوب را بردارید تا در ادامه به مشکل بر نخورید.,, پس از ادامه ی راه و گذشتن از دری این فصل تمام میشود.,Chapter 15,خب وارد فصل نهایی بازی میشوید پس چیزی که برایتان مهم است خشاب و جانتان است. پس تا میتوانید بسته ی سلامت همراه خود داشته باشید. به راه خود ادامه دهید و در صورت امکان ترجیحا بدون اعتنا به دشمنان فقط از راه ها بگذرید.,, در آخر از پلی بگذرید که در طرف دیگر آن تیدمن قرار دارد وقتی به او نزدیک بشوید.,,,, کار زیادی ندارید جز اینکه تیر هایی که خورده اید را در بیاورید و تیر نهایی را خودتان به او بزنید. اما دشمن واقعی مرحله مارکر است که در شکل نیکول به مغز شما حمله میکند. نباید بگذارید تا در مغز شما نیکول به شما نزدیک شود چون ایزاک خود را میکشد. هر بار به نیکول تیر زدید و مارکر باز شد به هسته ی درونی مارکر تیر اندازی کنید تا پس از چند بار تکرار مارکر نابود شده و از مغز شما بیرون رود.,, در ادامه ایزاک با الی حرف میزند و او سوار بر سفینه ای در حال حرکت است.,, به سرعت به حرکت در بیایید و وقتی به سفینه نزدیک شدید دکمه ی خواسته شده را مدام بزنید تا دست الی را بگیرد و به درون سفیه برود.,, بازی اینجا تمام میشود ، تیتراژ پایانی را ببینید و لذت ببرید.
در پایان امیدواریم این مقاله مورد استفاده و مورد پسند شما واقع شده باشد.

فرنود

عضو هیئت تحریریه بازی‌سنتر از سال ۸۹

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
  • ثبت نام کنید
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. شما یک لینک برای ایجاد رمز عبور جدید از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.