راهنمای بازی ها

راهنمای قدم به قدم Bulletstorm

به سیاره ی Stygia خوش آمدید. جایی که دل رحمی و محبت در آن جایی ندارد. برای بقا باید بکشید تا کشته نشوید. جنون خون و خونریزی بیداد میکند. اگر میخواهید خشم خود را بر روی کسی خالی کنید. اینجا بهترین جاست….
با وجود اینکه در پیشروی مراحل بازی دشواری زیادی وجود ندارد اما نکات ضریفی در هریک از بخش ها هستند که بدون رعایت این نکات نمیتوان بازی را به اتمام رساند. این بازی در 7 بخش به طول می انجامد که هریک از این بخش ها دارای فصل های گوناگون هستند. در این مقاله سعی بر آن داشته ایم تا به نکات ریز کمتر بپردازیم و در عین حال نکات کلیدی را مد نظر داشته باشیم. امیدواریم تا این راهنما مورد توجه و عنایت شما بزرگواران قرار بگیرد.

Prologue,Chapter 1 – On the road to hell

پس از دیدن سکانس اول بازی دکمه های مشخص شده را بزنید و به دنبال یارتان بروید. در ادامه دشمنی که به بیرون پرت کرده بودید برای انتقام شیشه ای را میشکند. پس از دیدن این صحنه به راه خود ادامه دهید تا از راه رو ها گذشته و به پیش دوستان خود برسید. حال کنترل پرتاب موشک ها با شماست و باید صفینه ی دیگری را بزنید. در انتها دشمنان بر شما چیره شده و شما به چهار سال قبل بر میگردید. حال که بازی میکنید دارید بر روی دیوار ساختمانی حرکت میکنید., راه را ادامه داده و موانع پیش رو را بردارید. به ساختمانی میرسید و میبینید که کسی را میکشید. در اینجا مشخص میشود که شما عامل کشته شدن آدم های بیگناه بوده اید ولی در این بین دشمنان به شما حمله میکنند. آن هارا بکشید و به راه خود ادامه دهید. به زمان خود برمیگردید و میبینید که ایشی مورد اصابت گلوگه قرار میگیرد. پس باید اورا از این وضع نجات دهید. به پیش بروید و ایشی را در محفظه ای بگذارید. در ادامه خودتان با یکی از یارهایتان به پیش بروید و دشمنان مقابل را کشته و همچنان از راه رو ها بگذرید. در ادامه شلاق الکتریکی را بدست می آورید. با آن موانع پیش در رو را برداشته و به راهتان ادامه دهید.,حالا به پیش ایشی می آیید و کار را شروع میکنید تا ایشی را برای برگرداندن به زندگی با روباتی پیوند بزنید. در اینجا دشمنان به شما حمله کرده و در آخر سینماتیکی را مشاهده میکنید و از بالا به پایین پرت میشوید.,Act 1 – Stygian Badlands,Chapter 1 – Just like the old days,بعد از دیدن سینماتیک به راهتان ادامه داده و همراه ایشی دشمنان پیش رو را بکشید. شما میتوانید دشمنان را با حرکات مختلفی بکشید تا هم تنوع ایجاد شود و هم skillshot های مختلفی آزاد شوند.در ادامه وارد محوطه ی بزرگی یشوید. دشمنان را کشته و از پله ها بالا رفته و به راهتان ادامه دهید. توجه داشته باشید که استفاده از شلاق در اینجا بهترین راه برای کشتن دشمنان است. در آخر به آسانسوری میرسید. با آن پایین بیایید و وارد فصل بعدی شوید.,Chapter 2 – Last train from explosion town ,وارد تونل میشوید. به جلو بروید و دشمنان را بکشید. بعد از بیرون آمدن از این محوطه هواپیمای کوچکی در هوا به شما تیراندازی میکند. با استفاده از شلاقتان آن را منفجر کنید.,در ادامه به سمت دیگر میروید باید دشمنان دیگری را بکشید تا به دشمنی برسید که قوی است و همراه خود ماشینگان دارد. برای کشتن او با سرعت به پشت او بروید و به او تیراندازی کنید. پس از چند با تکرار این امر این دشمن هم کشته میشود. ماشین گان اورا بردارید و دشمنانی که می آیند را بکشید. در ادامه ترنی که بر روی آن مستقر هستید به حرکت در میآید و چرخ بزرگی هم به دنبال شما. به چرخ توجه نکنید و فقط دشمنانی را که می آیند بکشید. در اینجا حفظ سلامتی شما مهم ترین عامل برای پیروزیست. ,پس از آن، صحنه ای کوتاه ببینید و وارد فصل بعد شوید.Chapter 3 – Whatever it is, it’s pissed ,در ادامه دشمنانی را میبینید که به سرعت جاخالی میدهند و تیرهای آتشین پرتاب میکنند. پس آن هارا نمیتوانید با شلاق بگیرید. به جلوی آن ها بروید و از نزدیک به ضرب گلوله آن هارا بکشید. حال به درون غاری میروید. در آن پیشروی کنید تا به تخم هایی بزرگ برسید. باید آن هارا نابود کنید تا راه شما باز شود. برای اینکه غار در حال فروریختن است باید این کار را در مدت زمان کمی انجام دهید. توجه داشته باشید که باید تخم های سمت راست را نابود کرده تا به مقصد نهایی خود برسید. پس از رسیدن به بیرون صحنه ی آخر این بخش را ببینید.,Act 2 – Paradise Lost,Chapter 1 – Damsel in distress,به راه خود ادامه دهید و به دنبال ایشی حرکت کنید. وقتی به پرتگاهی میرسید با کمک شلاق خود پلی را درست کنید و رد شوید. در ادامه با دشمنان روبرو میشوید. آن ها برایتان دردسر ساز نیستند و راحت میتوانید آن هارا بکشید.,در ادامه به اتاقی میرسید که در آن چند بطری است میتوانید آن هارا بنوشید و یا بشکنید. در این صورت اچیومنت / تروفی دریافت میکنید. حال در اینجا دشمنانی به شما حمله میکنند. پس از کشتن آن ها به راهتان ادامه دهید تا دوباره به محیط باز برسید. در ادامه دشمنان را بکشید و با دشمنی بزرگ تر روبرو میشوید. مثل دفعات قبل به سر او تیراندازی کرده سپس به او تیر بزنید تا کشته شود.,پس از جلو رفتن این فصل به اتمام میرسد.,Chapter 2 – Worst family fun vacation ever,وارد شهر مینیاتوری میشوید. میتوانید دشمنان را با ضربات پا به نقاطی که برق در آن ها جریان دارد بزنید تا آن ها بمیرند.,پس از کشتن باقی دشمنان با دایناسوری غولپیکر روبرو میشوید. از دست او فرار کرده. و به راه خود ادامه دهید.,وقتی دوباره به دایناسور رسیدید دشمنی که کنترل از راه دور دایناسور را در دست دارد بکشید و خود کنترل اورا در دست بگیرید. حال به طرف موانع پیش رو رفته و با دایناسور آن هارا از بین ببرید.,در ادامه دشمنان بعدی را هم کشته و پس از از بین بردن دری به وسیله ی دایناسور به راه خود ادامه داده. این بخش هم به پایان میرسد.,Act 3 – The Dam,Chapter 1 – One sniper means a dozen,به راه خود ادامه داده تا به گروهی از دشمنان برسید. آن هارا کشته و از راه پیش در رو بگذرید. به اسنایپری میرسید. به سرعت جلو رفته و و او را بکشید و اسنایپر را بردارید. حال دشمنان دورتر را با اسنایپر بکشید. در ادامه بعد از رسیدن به مکان بعدی باز هم همین کار را تکرار کنید و با اسنایپر آن هارا بکشید.,پس از ادامه دادن راه خود این فصل هم به اتمام میرسد.,Chapter 2 – A dam fine mess,راه مستقیم را پیش بروید و به غاری بروید. دشمنان را کشته و به تریشکا میرسید. پس از دیدن سکانسی همراه با او به راه خود ادامه داده تا به گروه دیگری از دشمنان میرسید. پس از کشتن آن ها و ادامه دادن راه خود به پل هایی مرسید. در اینجا دشمنانی به شما حمله میکنند. مراقب باشید چون یکجا به شما تیراندازی خواهند کرد.,بعد از آن از آنجا به پایین بپرید و وارد قایقی شوید. از آنجا هواپیماهایی به شما حمله میکنند. آن هارا با کمک شلاق خود از بین ببرید.,,Act 4 – Forbidden Zone,Chapter 1 – The only way through,,به راه خود ادامه داده تا به دشمنانی برسید. حال میتوانید با پرتاب کلاهک هایی برسر دشمنان سریع ، آن هارا نگه داشته و پس از آن ، آن هارا بکشید. در ادمه برای رد شدن از پرتگاهی با استفاده از شلاق خود توپ بزرگی که در بالا قرار دارد را به عنوان پل قرار داده و رد شوید. در ادامه باز هم دشمنانی میآیند که پس از کشتن آن ها این فصلپایان مییابد.,Chapter 2 – Maneater’s prefer tight spots,مستقیما حرکت کنید و به جلو بروید. در اینجا بمب های کوچکی هستند که پس از منفجر شدن گاز سمی تولید میکنند. پس از آن ها دوری کنید. ولی میتوانید آن هارا به سمت ذشمنان پرت کرده و سپس منفجر کنید. در ادمه به محوطه ی بزرگی مرسید که باد با هیولایی مبارزه کنید. به نقاط نارنجی رنگ شلیک کرده تا شاخک های اورا بزنید. پس از باز شدن دریچه ها به آن ها تیراندازی بکنید تا کنده شود. پس از چند بار ادامه ی این کار این دشمن را شکست داده تا این فصل هم به فرجام برسد.,,Chapter 3 – Itchin’ to crumble,,کار زیاد خاصی در این فصل ندارید. فقط به جلو بروید و دشمنان را بکشید. آن ها هم برای شما مشکلی پیش نمیآورند و به سادگی بخش اعظم فصل را انجام میدهید. اما پس از گذشتن از راه ها و کشتن دشمنان به دشمن بزرگی میرسید که اسلحه ی قوی دارد. پس همانند مینی- باس های دیگر به سر او شلیک کرده تا بمیرد. پیشنهاد میشود این کار را با اسنایپر انجام دهید چون از قدرت و دقت زیادی بهره میبرید. پس از کشتن این دشمن باید در زمان خیلی کوتاهی به آسانسور برسید. پس خیلی زود بدوید و اینکار را انجام دهید. بدیهی است که از دشمنان برای نبود وقت صرف نظر میکنید اما اگر خیلی سریع آن هارا هم بکشید اچیومنت / تروفی آزاد خواهد شد.,,Act 5 – Burnout Paradise,Chapter 1 – Crash resistant,نکته ی قابل توجه در این فصل فقط مبارزه ی متعددی است که در طول فصل به طول می انجامد. توجه داشته باشید که به خاطر وجود مینی – باس ها از سنگر ها به خوبی استفاده کنید. همینطور همیشه خشاب های خود را تا حد امکان پر کنید. یکی دیگر از رموز موفقیت در محیط های بسیار شلوغ با دشمنانی متعدد استفادخه از نیروی شلاق است. پس میتوانید به خوبی دشمنان را با کشیدن آن ها و انداختن در محیط های مختلف بکشید. پس از گذشتن از همه ی راه ها و کشتن دشمنان به ترنی میرسید که پس از سوار شدن در آن این فصل هم تمام میشود.,?Chapter 2 – How do we solve that,پس از مبارزاتی که در فصل قبل داشتید چهره ی جدیدی از دشمنان را در این فصل مشاده میکنید : برناوت ها (Burnout). این دشمنان (غول ها) دارای سرعت و قدرت خیلی زیادی هستند و نمیتوان آنهارا به راحتی کشت. برای کشتن آن ها باید به نقاط متورم بدنشان شلیک کنید.,,راه خود را پیش بگیرید و برناوت های دیگر را هم بکشید. حال به اتاقی میرسید که در آن ها دشمنان فراوانی وجود دارند. پیشنها میشود با نیروی شلاق خود آن هارا به راحتی بکشید. پس از آن به راه خود ادامه داده تا به فضای باز برسید. پس از کشتن دشمنان برناوت بزرگی می آید. برای شتن او از نیروی شلاق استفاده کنید تا گیج شود و بعد از آن با لگد اورا به درون پره های هلیکوپتر بیندازید.,,Chapter 3 – I see we’re all a bit upset,با استفاده از پا موانع پیش رو را بردارید و به راه خود ادامه دهید. حال با دشمنان روبرو میشوید. آن هارا بکشید. حالا کاتسینی را مشاده میکنید.,,با تریشکا به راهتان ادامه داده تا به اتاقی برسید که درون آن اسید است. برناوت بزرگی را میبینید که دارد لیز میخورد. نگرانی برای کشتن او نداشته باشید. او به درون اسید می افتد. فقط ببینید که دیوار مقابل میشکند و باید با استفاده از شلاق آنجا را درست کنید تا بتوانید رد شوید.,,بعد از رسیدن به محوطه ی باز دشمنان باقی را کشته و به راه خود ادامه دهید. پس از مبارزه ی درون خیابان با دشمن جدیدی روبرو میشوید : هکاتون (Hekaton). این موجود نمونه ی بزرگ و دارای خون متاکون (که در فصل دوم بخش دو آن را کنترل کردید) است. ,,با تریشکا به آسانسور رفته و به بالا بروید. حال سوار بر هلیکوپتر شده و بر پشت سر هکاتون شلیک کنید. آنقدر این کار را ادامه دهید تا هکاتون بمیرد. دشمنان دیگری هم در بعضی مناطق هستند ابتدا آن هارا بکشید و سپس به کمک ایشی رفته و اورا یاری دهید. پس از کشتن دشمنان سکانس پایانی این بخش را ببینید.,,Act 6 – To the Ulysses,Chapter 1 – Daddy I’ll get you out,,راه مستقیم را پیش بروید و پشت سر سورانو حرکت کنید. به گروهی از دشمنان میرسید. در اینجا به خاطر وجود جریان برق هیچگاه نزدیک به پرتگاه ها نشوید و از آن ها دوری کنید. ولی یکی از بهترین راه های کشتن دشمنان پرتکردن آنها به سمت همین جریان است.,,پس از جلو رفتن اسلحه ی جدیدی را میگیرید: Penetrator. اسلحه ی قدرتمندی که هم میتوان سریع عمل کرد و درعین حال به خوبی از آن سود برد. این اسلحه برای مینی – باس ها مناسب است.,,در ادامه به چند مینی – باس میرسید. میتوانید از اسلحه ی Penetrator خود استفاده کنید در غیر این صورت بهترین روش برای کشتن دشمنان انفجار است. پس به بمب ها شلیک کرده تا دشمنان زیادی را با قدرت زیاد بکشید.,,در ادامه به درون آسانسوری بروید و به زیر زمین راه پیدا کنید. حال این فصل هم تمام میشود.,Chapter 2 – Bad trouble a knockin,,پس از وارد شدن به شهر زیر زمینی به درون اسید ها می افتید. به سرعت به دنبال ایشی حرکت کنید و از اسید بیرون بیایید. حال با برناوت ها مواجه میشوید. در ادامه برناوتی سورانو را ب پایین میفرستد. پس با ترنی به طرف دیگر بروید. در این بین کات سینی را مشاهده میکنید. پس از رسیدن به طرف دیگربه پایین بیایید و با استفاده از اسنایپر دشمنان دور را کشته و سورانو را نجات دهید. حالا با سورانو و ایشی وارد آسانسور بزرگی میشوید. در بین راه عقرب های رادیواکتیویته به درون موتور های و دنده های آسانسور میروند تا آن را خراب کنند. با تیر های خود آن هارا بکشید تا به بالا برسید و این فصل به اتمام برسد.,Chapter 3 – Ponderin’ them bodies,,سورانو را دنبال کنید و دشمنان را بکشید. در ادامه به محیطی مرسید که گاز های سمی در آن جریان دارد. در اینجا هیچ تیری نزنید و فقط با استفاده از شلاق و لگد دشمنان به به درون پره ها بیندازید تا بمیرند. پس از ادامه ی راه به اتاقی میرسید که در آن بسته است. به سمت دستگاه سمت راست رفته و دکمه های مورد نظر را بزنید. سورانو را میبینید که شما را تنها میگذارد و میرود. با استفاده از شلاق دریچه ی بالای اتاق را باز کرده و به درون آن بروید تا این بخش را به اتمام برسانید.,Act 7 – Departure,Chapter 1 – That thing is leaving without us,مستقیم پیش بروید و دشمنان را بکشید. در این فصل با اکثر دشمنانی که در بخش های قبل روبرو شده بودید مبارزه میکنید. پس تمام روش های کشتن دشمنان را بر روی این دشمنان اجرا کنید. در ادامه خودتان به طبقه ی بالا تری میروید و ایشی و تریکشا را از بالا یاری میدهید. در اینجا مینی – باس ها هم می آیند که به راحتی و با کمک یارهایتان میتوانید آن هارا از بین ببرید.,,در ادامه دشمنان باقی مانده را کشته و از مسیر های روبرو بگذرید تا به اتاقی میرسید که دشمنان زیادی در آنجا می آیند. رمز موفقیت شما در این اتاق سنگر گیری به موقع و استفاده از اسلحه های قدی مانند اسنایپر است. در ادامه سفینه ی سورانو در حال حرکت است و در کمتر از دو دقیقه آنجا را ترک میکند. پس از دشمنان اجتناب کرده و به سمت سفیه بدوید. در آخر هم با کمک شلاق خود در سفینه را باز کنید و سکانسی را ببینید.,,Chapter 2 – I don’t hold you accountable,در سفینه به حرکت درآیید و به دشمنان میرسید. این دشمنان افراد سورانو هستند و اسلحه ی بسیار قوی دارند. پس از دست آن ها فرار کنید و نگذارید تا تیر های قدرتی آن ها به شما برخورد کنند.,,در ادامه به اتاقی میرسید که در آن بسته است. پس ایشی بر روی در کار میکند و شما هم در این حال اورا پشتیبانی کنید. پس از گذشتن از در کات سین زیبایی را ببینید. در بین این سکانس دکمه های خواسته شده را بزنید. پس از این سکانس باید از این سیاره فرار کنید. اما زمان فعلا اهمیتی ندارد. پس از دشمنان به سادگی نگذرید چون شما را میکند. پس از کشتن دشمنان و رسیدن به سفینه ی کوچکی همراه با تریشکا سوار شوید و فرار کنید. سکانس زیبا و طولانی آخر را ببینید و لذت ببرید.,

فرنود

عضو هیئت تحریریه بازی‌سنتر از سال ۸۹

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
  • ثبت نام کنید
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. شما یک لینک برای ایجاد رمز عبور جدید از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.