آموزش های کاربردیایکس باکس سری ایکسپلی استیشن 5کامپیوتر

کدهای تقلب GTA Trilogy برای کامپیوتر و کنسول

راهنمای رمز مجموعه Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

استفاده از کدهای تقلب همواره یکی از نکات جذاب سری GTA بخصوص نسخه های کلاسیک از جمله GTA III ،GTA Vice City و GTA San Andreas برای بازیکنان این مجموعه بوده است، رمزهایی که برخی در هنگام سرگرمی و برخی در هنگام انجام فعالیت‌های سخت و طاقت فرسای جی تی ای به کمک بازیکنان این مجموعه آمده اند. حال به بهانه عرضه نسخه ریمستر شده این سه گانه با عنوان Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition برای PC ،Xbox Series X/S ،PS5 و Switch تصمیم گرفتیم کدهای تقلب این عناوین محبوب را در اختیار مخاطبین بازی‌سنتر قرار دهیم. لازم به ذکر است اکثر کدها از نسخه های کلاسیک دست نخورده باقی مانده اند اما تعدادی از رمزها احتمالاً بخاطر ناسازگاری با Unreal Engine از بازی حذف شده اند. توجه داشته باشید که پیش از اعمال کدها بازی خود را Save کنید، چراکه پس از زدن رمز امکان دریافت Trophy یا Achivement ها غیرفعال خواهد شد.

برای اعمال رمزها همانند سابق وارد محیط قابل بازی شده و حروف رمز را بدون وقفه از طریق صفحه کلید وارد کنید، برای کنسولها نیز به همین ترتیب طبق جدول کلیدهارا به ترتیب و بدون قفه فشار دهید.

GTA 3 Cheats

رمز بازی GTA III Definitive Edition

شمارهعملکردرمز تقلب GTA 3 نسخه کامپیوترتوضیحات
1Receive All WeaponsGUNSGUNSGUNSکلود تمام سلاح ها را دریافت خواهد کرد
2Full HealthGESUNDHEITکلود سلامتی کامل دریافت خواهد کرد.
3Full ArmorTORTOISE
کلود زره کامل دریافت خواهد کرد.
4Receive $250,000IFIWEREARICHMAN
کلود 250000 دلار دریافت خواهد کرد
5Raise Wanted LevelMOREPOLICEPLEASE
سطح تحت تعقیب شما را یک سطح افزایش می دهد.
6Lower Wanted LevelNOPOLICEPLEASE
سطح تحت تعقیب شما را یک سطح کاهش می دهد.
7Increase GoreNASTYLIMBSCHEATهنگام صدمه دیدن بازیکن و NPC ها میزان جزییات (قطع عضو) بیشتر می‌شود.
8Change OutfitILIKEDRESSINGUPتغییر ظاهر شخصیت به NPC ها
9Armed PedestriansWEAPONSFORALLعابرین پیاده سلاح حمل می‌کنند.
10Angry PedestriansNOBODYLIKESMEعابرین پیاده به بازیکن حمله می‌کنند (غیرقابل بازگشت)
11Rioting PedestriansITSALLGOINGMAAADعابرین پیاده پرخاش‌گر می‌شوند. (غیرقابل بازگشت)
12Speed Up TimeMADWEATHERسرعت ساعت بازی افزایش پیدا می‌کند.
13Faster GameplayTIMEFLIESWHENYOUسرعت گیم‌پلی را دوبرابر می‌کند.
14Slower GameplayBOOOOORINGسرعت گیم‌پلی را نصف می‌کند.
15Improved HandlingCORNERSLIKEMAD
هندلینگ خودروها بهبود می‌یابد.
16Flying CarsCHITTYCHITTYBBهنگام رانندگی خودرو ها قابلیت پرواز پیدا می‌کنند.
17Destroy All CarsBANGBANGBANGانفجار وسایل نقلیه
18Spawn TankGIVEUSATANKرمز ظاهر کردن تانک
19Clear WeatherSKINCANCERFORMEآب و هوا به نیمه‌ابری تغییر می‌کند.
20Cloudy WeatherILIKESCOTLANDآب و هوا به ابری تغییر می‌کند.
21Rainy WeatherILOVESCOTLANDآب و هوا به بارانی تغییر می‌کند.
22Foggy WeatherPEASOUPآب و هوا به مه‌آلود تغییر می‌کند.
23Konami Code(مخصوص کنسول)سر شخصیت در بازی بزرگ می‌شود.
شمارهعملکردرمز تقلب GTA 3 نسخه PS5رمز تقلب GTA 3 نسخه Xbox Series X
1Receive All WeaponsR2, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
2Full HealthR2, R2, L1, R1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, RB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
3Full ArmorR2, R2, L1, L2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, LT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
4Receive $250,000R2, R2, L1, L1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, LB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
5Raise Wanted LevelR2, R2, L1, R2, Left, Right, Left, Right, LeftRT, RT, LB, RT, Left, Right, Left, Right, Left
6Lower Wanted LevelR2, R2, L1, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRT, RT, LB, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
7Increase GoreSquare, L1, Circle, Down, L1, R1, Triangle, Right, L1, XX, LB, B, Down, LB, RB, Y, Right, LB, A
8Change OutfitRight, Down, Left, Up, L1, L2, Up, Left, Down, RightRight, Down, Left, Up, LB, LT, Up, Left, Down, Right
9Armed PedestriansR2, R1, Triangle, X, L2, L1, Up, DownRT, RB, Y, A, LT, LB, Up, Down
10Angry PedestriansDown, Up, Left, Up, X, R1, R2, L1, L2Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LB, LT
11Rioting PedestriansDown, Up, Left, Up, X, R1, R2, L2, L1Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LT, LB
12Speed Up TimeCircle (x3), Square (x5), L1, Triangle, Circle, TriangleB (x3), X (x5), LB, Y, B, Y
13Faster GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, L1, L2Y, Up, Right, Down, X, LB, LT
14Slower GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, R1, R2Y, Up, Right, Down, X, RB, RT
15Improved HandlingR1, L1, R2, L1, Left, R1, R1, TriangleRB, LB, RT, LB, Left, RB, RB, Y
16Flying CarsRight, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RB
17Destroy All CarsL2, R2, L1, R1, L2, R2, Triangle, Square, Circle, Triangle, L2, L1LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LB
18Spawn TankCircle (x6), R1, L2, L1, Triangle, Circle, TriangleB (x6), RB, LT, LB, Y, B, Y
19Clear WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, TriangleLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y
20Cloudy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, SquareLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X
21Rainy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, CircleLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, B
22Foggy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, XLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, A
23Konami Code
(Big Head)
Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, Square, XUp, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A


GTA Vice City Cheats

رمز بازی GTA Vice City Definitive Edition

شمارهعملکردرمز تقلب GTA Vice City نسخه کامپیوترتوضیحات
1Weapon Set #ATHUGSTOOLS
شما تمام سلاح های سطح یک را دریافت خواهید کرد.
2Weapon Set #BPROFESSIONALTOOLS
شما تمام سلاح های سطح دو را دریافت خواهید کرد.
3Weapon Set #CNUTTERTOOLS
شما تمام سلاح های سطح سه را دریافت خواهید کرد.
4Full HealthASPIRINEپر کردن سطح سلامتی بازیکن و خودور
5Full ArmorPRECIOUSPROTECTIONپر کردن سطح زره بازیکن
6Instant DeathICANTTAKEITANYMOREخودکشی
7Raise Wanted LevelYOUWONTTAKEMEALIVEسطح تعقیب شما را ۲ سطح افزایش می‌دهد.
8Lower Wanted LevelLEAVEMEALONEسطح تحت تعقیب شما را به صفر می‌رساند.
9Change OutfitSTILLLIKEDRESSINGUPتغییر دادن لباس بازیکن به NPC ها
10Armed PedestriansOURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
عابران پیاده سلاح حمل خواهند کرد.
11Angry PedestriansNOBODYLIKESMEعابران پیاده به شما حمله می‌کنند. (غیرقابل بازگشت)
12Rioting PedestriansFIGHTFIGHTFIGHTعابران پیاده پرخاش‌گر می‌شوند. (غیرقابل بازگشت)
13Faster GameplayONSPEEDسرعت گیم‌پلی دوبرابر می‌شود.
14Slower GameplayBOOOOOORINGسرعت گیم‌پلی نصف می‌شود.
15Improved HandlingGRIPISEVERYTHINGافزایش چسبندگی خودرو ها و زیاد کردن پرش خودروها
16Aggressive TrafficMIAMITRAFFICراننده ها پرخاشگر می‌شوند.
17Flaming TrafficBIGBANGانفجار همه وسایل نقلیه
18Pink CarsAHAIRDRESSERSCARرنگ خودروها صورتی می‌شود.
19Black CarsIWANTITPAINTEDBLACKرنگ خودروها مشکی می‌شود.
20Spawn TankPANZERرمز ظاهر کردن تانک
21Spawn DodoFLYINGWAYSهواپیمای دریایی
22Spawn Bloodring BangerTRAVELINSTYLEخودرو Bloodring Banger نوع۱
23Spawn Bloodring RacerGETTHEREQUICKLYخودرو Bloodring Banger نوع۲
24Spawn CaddieBETTERTHANWALKINGخودرو گلف
25Spawn Hotring Racer (A)GETTHEREVERYFASTINDEEDخودرو مسابقه ای ۱
26Spawn Hotring Racer (B)GETTHEREAMAZINGLYFASTخودرو مسابقه ای ۲
27Spawn Love Fist LimoROCKANDROLLCARخودرو لیموزین
28Spawn Romero’s HearseTHELASTRIDEخودرو نعش‌کش
29Spawn Sabre TurboGETTHEREFASTخودرو Sabre Turbo
30Spawn TrashmasterRUBBISHCARکامیون زباله
31Play as Hilary KingILOOKLIKEHILARYتغییر ظاهر به شخصیت هیلاری کینگ
32Play as Ken RosenbergMYSONISALAWYERتغییر ظاهر به شخصیت کِن رُزنبرگ
33Play as Lance VanceLOOKLIKELANCEتغییر ظاهر به شخصیت لنس ونس
34Play as Love Fist Member (A)ROCKANDROLLMANتغییر ظاهر به شخصیت دیک
35Play as Love Fist Member (B)WELOVEOURDICKتغییر ظاهر به شخصیت تورنت
36Play as MercedesFOXYLITTLETHINGتغییر ظاهر به شخصیت مرسدس کورتز
37Play as Phil CassadyONEARMEDBANDITتغییر ظاهر به شخصیت فیل کسدی
38Play as Ricardo DiazCHEATSHAVEBEENCRACKEDتغییر ظاهر به شخصیت ریکادو دیاز
39Play as Sonny ForelliIDONTHAVETHEMONEYSONNYتغییر ظاهر به شخصیت سانی فوریلی
40Clear WeatherAPLEASANTDAYآب و هوا به نیمه‌ابری تغییر می کند.
41Sunny WeatherALOVELYDAY
آب و هوا به آفتابی تغییر می کند.
42Cloudy WeatherABITDRIEGآب و هوا به ابری تغییر می کند.
43Rainy WeatherCATSANDDOGS
آب و هوا به بارانی تغییر می کند.
44Foggy WeatherCANTSEEATHINGآب و هوا به مه‌آلود تغییر می کند.
45Big Wheel CarsLOADSOFLITTLETHINGSاندازه چرخ خودرو ها بزرگ میشود.
46Konami Code(مخصوص کنسول)سر شخصیت در بازی بزرگ می‌شود.
شمارهعملکردرمز تقلب  Vice City نسخه PS5رمز تقلب Vice City نسخه Xbox Series
1Weapon Set #AR1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
2Weapon Set #BR1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left
3Weapon Set #CR1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down
4Full HealthR1, R2, L1, Circle, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
5Full ArmorR1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
6Instant DeathRight, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB
7Raise Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, RightRB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
8Lower Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
9Change OutfitRight, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right
10Armed PedestriansR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down
11Angry PedestriansDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
12Rioting PedestriansDown, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
13Faster GameplayCircle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, Y
14Slower GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1Y, Up, Right, Down, X, RT, RB
15Improved HandlingTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB
16Aggressive TrafficR2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LT
17Flaming TrafficR2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
18Pink CarsCircle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, CircleB, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
19Black CarsCircle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, CircleB, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
20Spawn TankCircle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, Y
21Spawn DodoRight, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RB
22Spawn Bloodring BangerUp, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT
23Spawn Bloodring RacerDown, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, LeftDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
24Spawn CaddieCircle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
25Spawn Hotring Racer (A)R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
26Spawn Hotring Racer (B)R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
27Spawn Love Fist LimoR2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, RightRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
28Spawn Romero’s HearseDown, R2, Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, RightDown, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right
29Spawn Sabre TurboRight, L2, Down, L2, L2, X, R1, L1, Circle, LeftRight, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left
30Spawn TrashmasterCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, RightB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
31Play as Hilary KingR1, Circle, R2, L1, Right, R1, L1, X, R2RB, B, RT, LB, Right, RB, LB, A, RT
32Play as Ken RosenbergRight, L1, Up, L2, L1, Right, R1, L1, X, R1Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB
33Play as Lance VanceCircle, L2, Left, X, R1, L1, X, L1B, LT, Left, A, RB, LB, A, LB
34Play as Love Fist Member (A)Down, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, X, XDown, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A
35Play as Love Fist Member (B)R1, L2, R2, L1, Right, R2, Left, X, Square, L1RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB
36Play as MercedesR2, L1, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Circle, TriangleRT, LB Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y
37Play as Phil CassadyRight, R1, Up, R2, L1, Right, R1, L1, Right, CircleRight, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B
38Play as Ricardo DiazL1, L2, R1, R2, Down, L1, R2, L2LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT
39Play as Sonny ForelliCircle, L1, Circle, L2, Left, X, R1, L1, X, XB, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A
40Clear WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), DownRT, A, LB, LB, LT (x3), Down
41Sunny WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), TriangleRT, A, LB, LB, LT (x3), Y
42Cloudy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), SquareRT, A, LB, LB, LT (x3), X
43Rainy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), CircleRT, A, LB, LB, LT (x3), B
44Foggy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), XRT, A, LB, LB, LT (x3), A
45Big Wheel CarsR1, X, Triangle, Right, R2, Square, Up, Down, SquareRB, A, Y, Right, RT, A, Up, Down, A
46Konami Code
(Big Head)
Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, Square, XUp, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A


GTA San Andreas Cheats

رمز بازی GTA San Andreas Definitive Edition

شمارهعملکردرمز تقلب GTA SA نسخه کامپیوترتوضیحات
1Weapon Set #A

 THUGSARMOURY یا LXGIWYL

سلاح‌های چوب بیسبال، Pistol ،Shotgun ،Mini SMG ،AK 47، راکت انداز، مولوتف، اسپری رنگ و پنجه بوکس را دریافت می‌کنید.
2Weapon Set #BPROFESSIONALSKITسلاح‌های چاقو، Pistol ،Sawed-Off Shotgun ،Tec9، شعله افکن، نارنجک، کپسول آتش‌نشانی و اسنایپر را دریافت می‌کنید.
3Weapon Set #C

NUTTERSTOYS یا UZUMYMW

سلاح‌های اره برقی، Silenced Pistol ،Combat Shotgun ،M4 بازوکا و سی۴ را دریافت می‌کنید.
4Get $250,000 Cash, Full Health & Full Armor  INEEDSOMEHELP یا HESOYAMمقدار ۲۵۰٫۰۰۰ پول، سطح سلامتی کامل و زره کامل دریافت می‌کنید.
5Instant DeathGOODBYECRUELWORLDخودکشی
6Infinite AmmoFULLCLIP
مهمات نامحدود دریافت خواهید کرد.
7Infinite HealthBAGUVIXسلامتی بی‌نهایت – کارل را در برابر اکثر خطرات آسیب‌ناپذیر می‌کند، با این حال سی جی می‌تواند بوسیله سقوط، انفجار، غرق شدن و زیرگرفته شدن توسط خودرو ها آسیب ببیند.
 8Infinite Lung CapacityMANFROMATLANTISمیزان اکسیژن شما برای شناکردن بی‌نهایت خواهد شد.
9Raise Wanted LevelTURNUPTHEHEATسطح تعقیب شما را ۲ سطح افزایش می‌دهد.
10Lower Wanted LevelTURNDOWNTHEHEAT
سطح تحت تعقیب شما پاک خواهد شد.
11Lock Wanted LevelIDOASIPLEASEقفل شدن سطح تحت تعقیب
12Maximum FatWHOATEALLTHEPIESحداکثر سطح چربی شخصیت
13Maximum MuscleBUFFMEUPحداکثر سطح عضله شخصیت
14Maximum RespectWORSHIPMEحداکثر احترام
15Super JumpKANGAROOکارل ۱۰ برابر بیشتر می‌پرد.
16Super PunchSTINGLIKEABEEسوپرمُشت
17Armed PedestriansSURROUNDEDBYNUTTERSعابران پیاده سلاح دارند.
18Angry PedestriansSTOPPICKINGONME
عابران پیاده به کارل حمله می کنند.
19Rioting PedestriansSTATEOFEMERGENCY
عابران پیاده شروع به شورش در خیابان ها خواهند کرد.
20Elvis PedestriansBLUESUEDESHOESلباس مردم همانند الویس پریسلی می‌شود.
21Ninja PedestriansNINJATOWNکاتانا در اختیار کارل قرار می‌گیرد و عابران پیاده با گروه تریاد جایگزین شده و خودرو مشکی می‌شوند.
22No PedestriansGHOSTTOWNشهر بدون عابر پیاده و کاهش ترافیک
23Speed Up TimeTIMEJUSTFLIESBYافزایش سرعت زمان
24Faster GameplaySPEEDITUPافزایش سرعت گیم‌پلی
25Slower GameplaySLOWITDOWNکاهش سرعت گیم‌پلی
26Improved HandlingSTICKLIKEGLUEبهبود هندلینگ خودرو
27Aggressive TrafficALLDRIVERSARECRIMINALSرانندگان پرخاشگر می‌شوند.
28Flying CarsCHITTYCHITTYBANGBANGخودرو همانند هواپیما پرواز می‌کنند.
29Flying BoatsFLYINGFISHقایق‌ها پرواز می‌کنند.
30All Cars have NOSSPEEDFREAKهمه خودروها به نینترو مجهز می‌شوند.
31Maximum staminaVKYPQCF
حداکثر سطح استقامت
32Pink CarsPINKISTHENEWCOOLرنگ خودروها صورتی می‌شود.
33Black CarsSOLONGASITSBLACKرنگ خودروها مشکی می‌شود.
34Spawn TankTIMETOKICKASS یا AIWPRTONرمز ظاهر کردن تانک
35Spawn JetpackROCKETMANرمز ظاهر کردن جت پک
36Spawn Monster TruckMONSTERMASHخودرو مانستر تراک ظاهر می‌شود.
37Spawn ParachuteLETSGOBASEJUMPINGچتر نجات ظاهر می‌شود.
38Spawn Bloodring BangerOLDSPEEDDEMONخودور Bloodring Banger
39Spawn Caddy18HOLESخودرو گلف
40Spawn DozerITSALLBULL بولدوزر
41Spawn Hotring Racer (A)VROCKPOKEYخودرو مسابقه ۱
42Spawn Hotring Racer (B)JUSTTRYANDSTOPMEخودرو مسابقه ۲
43Spawn HunterOHDUDEهلی‌کوپتر جنگی
44Spawn HydraJUMPJETجت جنگی
45Spawn LimoCELEBRITYSTATUSخودرو لیموزین
46Spawn Quad BikeFOURWHEELFUNموتور چهارچرخ
47Spawn RancherDOUGHNUTHANDICAPوانت ۴×۴
48Spawn Stunt PlaneFLYINGTOSTUNTهواپیما نمایشی
49Spawn TankerHITTHEROADJACKتریلر نفت‌کش
50Spawn TrashmasterTRUEGRIME
کامیون زباله
51Spawn VortexIWANTTOHOVER
هاورکرفت
52Sunny weatherPLEASANTLYWARMآب و هوا به آفتابی تغییر می کند.
53Night SkyNIGHTPROWLERساعت روی نیمه شب قفل می‌شود.
54Cloudy WeatherDULLDULLDAYآب و هوا به ابری تغییر می کند.
55Rainy WeatherSTAYINANDWATCHTVآب و هوا به بارانی تغییر می کند.
56Foggy WeatherCANTSEEWHEREIMGOINGآب و هوا به مه‌آلود تغییر می کند.
57SandstormSANDINMYEARSآب و هوا به شنی (طوفان شن) تغییر می کند.
58Very Sunny WeatherTOODAMNHOTآسمان صاف می‌شود.
59Konami Code(مخصوص کنسول)سر شخصیت در بازی بزرگ می‌شود.
شمارهعملکردرمز تقلب GTA SA نسخه PS5رمز تقلب GTA SA نسخه XBox Series
1Weapon Set #AR1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
2Weapon Set #BR1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left
3Weapon Set #CR1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)
4Get $250,000 Cash, Full Health & Full ArmorR1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
5Instant DeathRight, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB
6Infinite AmmoL1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Down, LB, LB
7Infinite HealthDown, X, Right, Left, Right, R1, Right, Down, Up, TriangleDown, A, Right, Left, Right, RB, Right, Down, Up, Y
8Infinite Lung CapacityDown, Left, L1, Down, Down, R2, Down, L2, DownDown, Left, LB, Down, Down, RT, Down, LT, Down
9Raise Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, LeftRB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left
10Lower Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
11Lock Wanted LevelCircle, Right, Circle, Right, Left, Square, Triangle, UpB, Right, B, Right, Left, X, Y, Up
12Maximum FatTriangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, DownY, Up, Up, Left, Right, X, B, Down
13Maximum MuscleTriangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, LeftY, Up, Up, Left, Right, X, B, Left
14Maximum RespectL1, R1, Triangle, Down, R2, X, L1, Up, L2, L2, L1, L1LB, RB, Y, Down, RT, A, LB, Up, LT, LT, LB, LB
15Super JumpUp, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2Up, Up, Y, Y, Up, Up, Left, Right, X, RT, RT
16Super PunchUp, Left, X, Triangle, R1, Circle (x3), L2Up, Left, A, Y, RB, B (x3), LT
17Armed PedestriansR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down
18Angry PedestriansDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
19Rioting PedestriansDown, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
20Elvis PedestriansL1, Circle, Triangle, L1, L1, Square, L2, Up, Down, LeftLB, B, Y, LB, LB, X, LT, Up, Down, Left
21Ninja PedestriansX, X, Down, R2, L2, Circle, R1, Circle, SquareA, A, Down, RT, LT, B, RB, B, X
22No PedestriansX, Down, Up, R2, Down, Triangle, L1, Triangle, LeftA, Down, Up, RT, Down, Y, LB, Y, Left
23Speed Up TimeCircle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, Y
24Faster GameplayTriangle, Up, Right, Down, L2, L1, SquareY, Up, Right, Down, LT, LB, X
25Slower GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1Y, Up, Right, Down, X, RT, RB
26Improved HandlingTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB
27Aggressive TrafficR2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LT
28Flying CarsSquare, Down, L2, Up, L1, Circle, Up, X, LeftX, Down, LT, Up, LB, B, Up, A, Left
29Flying BoatsR2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, TriangleRT, B, Up, LB, Right, RB, Right, Up, X, Y
30All Cars have NOSLeft, Triangle, R1, L1, Up, Square, Triangle, Down, Circle, L2, L1, L1Left, Y, RB, LB, Up, X, Y, Down, B, LT, LB, LB
31Maximum staminaUp, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, R2, RightUp, A, Y, A, Y, A, X, RT, Right
32Pink CarsCircle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, CircleB, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
33Black CarsCircle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, CircleB, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
34Spawn TankCircle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, Y
35Spawn JetpackLeft, Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, RightLeft, Right, LB, LT, RB, RT, Up, Down, Left, Right
36Spawn Monster TruckRight, Up, R1 (x3), Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1Right, Up, RB (x3), Down, Y, Y, A, B, LB, LB
37Spawn ParachuteLeft, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Up, Down, Right, L1Left, Right, LB, LT, RB, RT, RT, Up, Down, Right, LB
38Spawn Bloodring BangerDown, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, LeftDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
39Spawn CaddyCircle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
40Spawn DozerR2, L1, L1, Right, Right, Up, Up, X, L1, LeftRT, LB, LB, Right, Right, Up, Up, A, LB, Left
41Spawn Hotring Racer (A)R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
42Spawn Hotring Racer (B)R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
43Spawn HunterCircle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
44Spawn HydraTriangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, UpY, Y, X, B, A, LB, LB, Down, Up
45Spawn LimoR2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, RightRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
46Spawn Quad BikeLeft, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2Left, Left, Down, Down, Up, Up, X, B, Y, RB, RT
47Spawn RancherUp, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT
48Spawn Stunt PlaneCircle, Up, L1, L2, Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, TriangleB, Up, LB, LT, Down, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y
49Spawn TankerR1, Up, Left, Right, R2, Up, Right, Square, Right, L2, L1, L1RB, Up, Left, Right, RT, Up, Right, X, Right, LT, LB, LB
50Spawn TrashmasterCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, RightB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
51Spawn VortexTriangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, DownY, Y, X, B, A, LB, LT, Down, Down
52Morning SkyR2, X, L1, L1, L2 (x3), SquareRT, A, LB, LB, LT (x3), X
53Night SkyR2, X, L1, L1, L2 (x3), TriangleRT, A, LB, LB, LT (x3), Y
54Cloudy WeatherL2, Down, Down, Left, Square, Left, R2, Square, X, R1, L1, L1LT, Down, Down, Left, X, Left, RT, X, A, RB, LB, LB
55Rainy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), CircleRT, A, LB, LB, LT (x3), B
56Foggy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), XRT, A, LB, LB, LT (x3), A
57SandstormUp, Down, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2Up, Down, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT
58Very Sunny WeatherR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Down
59Konami Code
(Big Head)
Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, Square, XUp, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. اکثر سایت های متا نقدهاشون از بخش مولتی پلیر Halo infinte نوشتن و نمره هم دادن مثل IGN که ۹ داده این بازی جوریه که می‌طلبد دو نقد مجزا برای کمپین و مولتی داشته باشه خبری نیست از بازیسنتز !؟
    برای Elden Ring هم پلی تست ننوشتن

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا