آموزش های کاربردیایکس باکس سری ایکسپلی استیشن 5کامپیوتر

کدهای تقلب GTA Trilogy برای کامپیوتر و کنسول

راهنمای رمز مجموعه Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

استفاده از کدهای تقلب همواره یکی از نکات جذاب سری GTA بخصوص نسخه های کلاسیک از جمله GTA III ،GTA Vice City و GTA San Andreas برای بازیکنان این مجموعه بوده است، رمزهایی که برخی در هنگام سرگرمی و برخی در هنگام انجام فعالیت‌های سخت و طاقت فرسای جی تی ای به کمک بازیکنان این مجموعه آمده اند. حال به بهانه عرضه نسخه ریمستر شده این سه گانه با عنوان Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition برای PC ،Xbox Series X/S ،PS5 و Switch تصمیم گرفتیم کدهای تقلب این عناوین محبوب را در اختیار مخاطبین بازی‌سنتر قرار دهیم. لازم به ذکر است اکثر کدها از نسخه های کلاسیک دست نخورده باقی مانده اند اما تعدادی از رمزها احتمالاً بخاطر ناسازگاری با Unreal Engine از بازی حذف شده اند. توجه داشته باشید که پیش از اعمال کدها بازی خود را Save کنید، چراکه پس از زدن رمز امکان دریافت Trophy یا Achivement ها غیرفعال خواهد شد.

برای اعمال رمزها همانند سابق وارد محیط قابل بازی شده و حروف رمز را بدون وقفه از طریق صفحه کلید وارد کنید، برای کنسولها نیز به همین ترتیب طبق جدول کلیدهارا به ترتیب و بدون قفه فشار دهید.

GTA 3 Cheats

رمز بازی GTA III Definitive Edition

شماره عملکرد رمز تقلب GTA 3 نسخه کامپیوتر توضیحات
1 Receive All Weapons GUNSGUNSGUNS کلود تمام سلاح ها را دریافت خواهد کرد
2 Full Health GESUNDHEIT کلود سلامتی کامل دریافت خواهد کرد.
3 Full Armor TORTOISE
کلود زره کامل دریافت خواهد کرد.
4 Receive $250,000 IFIWEREARICHMAN
کلود 250000 دلار دریافت خواهد کرد
5 Raise Wanted Level MOREPOLICEPLEASE
سطح تحت تعقیب شما را یک سطح افزایش می دهد.
6 Lower Wanted Level NOPOLICEPLEASE
سطح تحت تعقیب شما را یک سطح کاهش می دهد.
7 Increase Gore NASTYLIMBSCHEAT هنگام صدمه دیدن بازیکن و NPC ها میزان جزییات (قطع عضو) بیشتر می‌شود.
8 Change Outfit ILIKEDRESSINGUP تغییر ظاهر شخصیت به NPC ها
9 Armed Pedestrians WEAPONSFORALL عابرین پیاده سلاح حمل می‌کنند.
10 Angry Pedestrians NOBODYLIKESME عابرین پیاده به بازیکن حمله می‌کنند (غیرقابل بازگشت)
11 Rioting Pedestrians ITSALLGOINGMAAAD عابرین پیاده پرخاش‌گر می‌شوند. (غیرقابل بازگشت)
12 Speed Up Time MADWEATHER سرعت ساعت بازی افزایش پیدا می‌کند.
13 Faster Gameplay TIMEFLIESWHENYOU سرعت گیم‌پلی را دوبرابر می‌کند.
14 Slower Gameplay BOOOOORING سرعت گیم‌پلی را نصف می‌کند.
15 Improved Handling CORNERSLIKEMAD
هندلینگ خودروها بهبود می‌یابد.
16 Flying Cars CHITTYCHITTYBB هنگام رانندگی خودرو ها قابلیت پرواز پیدا می‌کنند.
17 Destroy All Cars BANGBANGBANG انفجار وسایل نقلیه
18 Spawn Tank GIVEUSATANK رمز ظاهر کردن تانک
19 Clear Weather SKINCANCERFORME آب و هوا به نیمه‌ابری تغییر می‌کند.
20 Cloudy Weather ILIKESCOTLAND آب و هوا به ابری تغییر می‌کند.
21 Rainy Weather ILOVESCOTLAND آب و هوا به بارانی تغییر می‌کند.
22 Foggy Weather PEASOUP آب و هوا به مه‌آلود تغییر می‌کند.
23 Konami Code (مخصوص کنسول) سر شخصیت در بازی بزرگ می‌شود.
شماره عملکرد رمز تقلب GTA 3 نسخه PS5 رمز تقلب GTA 3 نسخه Xbox Series X
1 Receive All Weapons R2, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RT, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
2 Full Health R2, R2, L1, R1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RT, RT, LB, RB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
3 Full Armor R2, R2, L1, L2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RT, RT, LB, LT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
4 Receive $250,000 R2, R2, L1, L1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RT, RT, LB, LB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
5 Raise Wanted Level R2, R2, L1, R2, Left, Right, Left, Right, Left RT, RT, LB, RT, Left, Right, Left, Right, Left
6 Lower Wanted Level R2, R2, L1, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down RT, RT, LB, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
7 Increase Gore Square, L1, Circle, Down, L1, R1, Triangle, Right, L1, X X, LB, B, Down, LB, RB, Y, Right, LB, A
8 Change Outfit Right, Down, Left, Up, L1, L2, Up, Left, Down, Right Right, Down, Left, Up, LB, LT, Up, Left, Down, Right
9 Armed Pedestrians R2, R1, Triangle, X, L2, L1, Up, Down RT, RB, Y, A, LT, LB, Up, Down
10 Angry Pedestrians Down, Up, Left, Up, X, R1, R2, L1, L2 Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LB, LT
11 Rioting Pedestrians Down, Up, Left, Up, X, R1, R2, L2, L1 Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LT, LB
12 Speed Up Time Circle (x3), Square (x5), L1, Triangle, Circle, Triangle B (x3), X (x5), LB, Y, B, Y
13 Faster Gameplay Triangle, Up, Right, Down, Square, L1, L2 Y, Up, Right, Down, X, LB, LT
14 Slower Gameplay Triangle, Up, Right, Down, Square, R1, R2 Y, Up, Right, Down, X, RB, RT
15 Improved Handling R1, L1, R2, L1, Left, R1, R1, Triangle RB, LB, RT, LB, Left, RB, RB, Y
16 Flying Cars Right, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1 Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RB
17 Destroy All Cars L2, R2, L1, R1, L2, R2, Triangle, Square, Circle, Triangle, L2, L1 LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LB
18 Spawn Tank Circle (x6), R1, L2, L1, Triangle, Circle, Triangle B (x6), RB, LT, LB, Y, B, Y
19 Clear Weather L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Triangle LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y
20 Cloudy Weather L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Square LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X
21 Rainy Weather L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Circle LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, B
22 Foggy Weather L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, X LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, A
23 Konami Code
(Big Head)
Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, Square, X Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A


GTA Vice City Cheats

رمز بازی GTA Vice City Definitive Edition

شماره عملکرد رمز تقلب GTA Vice City نسخه کامپیوتر توضیحات
1 Weapon Set #A THUGSTOOLS
شما تمام سلاح های سطح یک را دریافت خواهید کرد.
2 Weapon Set #B PROFESSIONALTOOLS
شما تمام سلاح های سطح دو را دریافت خواهید کرد.
3 Weapon Set #C NUTTERTOOLS
شما تمام سلاح های سطح سه را دریافت خواهید کرد.
4 Full Health ASPIRINE پر کردن سطح سلامتی بازیکن و خودور
5 Full Armor PRECIOUSPROTECTION پر کردن سطح زره بازیکن
6 Instant Death ICANTTAKEITANYMORE خودکشی
7 Raise Wanted Level YOUWONTTAKEMEALIVE سطح تعقیب شما را ۲ سطح افزایش می‌دهد.
8 Lower Wanted Level LEAVEMEALONE سطح تحت تعقیب شما را به صفر می‌رساند.
9 Change Outfit STILLLIKEDRESSINGUP تغییر دادن لباس بازیکن به NPC ها
10 Armed Pedestrians OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
عابران پیاده سلاح حمل خواهند کرد.
11 Angry Pedestrians NOBODYLIKESME عابران پیاده به شما حمله می‌کنند. (غیرقابل بازگشت)
12 Rioting Pedestrians FIGHTFIGHTFIGHT عابران پیاده پرخاش‌گر می‌شوند. (غیرقابل بازگشت)
13 Faster Gameplay ONSPEED سرعت گیم‌پلی دوبرابر می‌شود.
14 Slower Gameplay BOOOOOORING سرعت گیم‌پلی نصف می‌شود.
15 Improved Handling GRIPISEVERYTHING افزایش چسبندگی خودرو ها و زیاد کردن پرش خودروها
16 Aggressive Traffic MIAMITRAFFIC راننده ها پرخاشگر می‌شوند.
17 Flaming Traffic BIGBANG انفجار همه وسایل نقلیه
18 Pink Cars AHAIRDRESSERSCAR رنگ خودروها صورتی می‌شود.
19 Black Cars IWANTITPAINTEDBLACK رنگ خودروها مشکی می‌شود.
20 Spawn Tank PANZER رمز ظاهر کردن تانک
21 Spawn Dodo FLYINGWAYS هواپیمای دریایی
22 Spawn Bloodring Banger TRAVELINSTYLE خودرو Bloodring Banger نوع۱
23 Spawn Bloodring Racer GETTHEREQUICKLY خودرو Bloodring Banger نوع۲
24 Spawn Caddie BETTERTHANWALKING خودرو گلف
25 Spawn Hotring Racer (A) GETTHEREVERYFASTINDEED خودرو مسابقه ای ۱
26 Spawn Hotring Racer (B) GETTHEREAMAZINGLYFAST خودرو مسابقه ای ۲
27 Spawn Love Fist Limo ROCKANDROLLCAR خودرو لیموزین
28 Spawn Romero’s Hearse THELASTRIDE خودرو نعش‌کش
29 Spawn Sabre Turbo GETTHEREFAST خودرو Sabre Turbo
30 Spawn Trashmaster RUBBISHCAR کامیون زباله
31 Play as Hilary King ILOOKLIKEHILARY تغییر ظاهر به شخصیت هیلاری کینگ
32 Play as Ken Rosenberg MYSONISALAWYER تغییر ظاهر به شخصیت کِن رُزنبرگ
33 Play as Lance Vance LOOKLIKELANCE تغییر ظاهر به شخصیت لنس ونس
34 Play as Love Fist Member (A) ROCKANDROLLMAN تغییر ظاهر به شخصیت دیک
35 Play as Love Fist Member (B) WELOVEOURDICK تغییر ظاهر به شخصیت تورنت
36 Play as Mercedes FOXYLITTLETHING تغییر ظاهر به شخصیت مرسدس کورتز
37 Play as Phil Cassady ONEARMEDBANDIT تغییر ظاهر به شخصیت فیل کسدی
38 Play as Ricardo Diaz CHEATSHAVEBEENCRACKED تغییر ظاهر به شخصیت ریکادو دیاز
39 Play as Sonny Forelli IDONTHAVETHEMONEYSONNY تغییر ظاهر به شخصیت سانی فوریلی
40 Clear Weather APLEASANTDAY آب و هوا به نیمه‌ابری تغییر می کند.
41 Sunny Weather ALOVELYDAY
آب و هوا به آفتابی تغییر می کند.
42 Cloudy Weather ABITDRIEG آب و هوا به ابری تغییر می کند.
43 Rainy Weather CATSANDDOGS
آب و هوا به بارانی تغییر می کند.
44 Foggy Weather CANTSEEATHING آب و هوا به مه‌آلود تغییر می کند.
45 Big Wheel Cars LOADSOFLITTLETHINGS اندازه چرخ خودرو ها بزرگ میشود.
46 Konami Code (مخصوص کنسول) سر شخصیت در بازی بزرگ می‌شود.
شماره عملکرد رمز تقلب  Vice City نسخه PS5 رمز تقلب Vice City نسخه Xbox Series
1 Weapon Set #A R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
2 Weapon Set #B R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left
3 Weapon Set #C R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down
4 Full Health R1, R2, L1, Circle, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RB, RT, LB, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
5 Full Armor R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
6 Instant Death Right, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1 Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB
7 Raise Wanted Level R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
8 Lower Wanted Level R1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
9 Change Outfit Right, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, Right Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right
10 Armed Pedestrians R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down
11 Angry Pedestrians Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2 Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
12 Rioting Pedestrians Down, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1 Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
13 Faster Gameplay Circle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, Triangle B, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, Y
14 Slower Gameplay Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1 Y, Up, Right, Down, X, RT, RB
15 Improved Handling Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB
16 Aggressive Traffic R2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2 RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LT
17 Flaming Traffic R2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1 RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
18 Pink Cars Circle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, Circle B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
19 Black Cars Circle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, Circle B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
20 Spawn Tank Circle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle B, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, Y
21 Spawn Dodo Right, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1 Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RB
22 Spawn Bloodring Banger Up, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2 Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT
23 Spawn Bloodring Racer Down, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, Left Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
24 Spawn Caddie Circle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
25 Spawn Hotring Racer (A) R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
26 Spawn Hotring Racer (B) R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2 RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
27 Spawn Love Fist Limo R2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, Right RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
28 Spawn Romero’s Hearse Down, R2, Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, Right Down, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right
29 Spawn Sabre Turbo Right, L2, Down, L2, L2, X, R1, L1, Circle, Left Right, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left
30 Spawn Trashmaster Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
31 Play as Hilary King R1, Circle, R2, L1, Right, R1, L1, X, R2 RB, B, RT, LB, Right, RB, LB, A, RT
32 Play as Ken Rosenberg Right, L1, Up, L2, L1, Right, R1, L1, X, R1 Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB
33 Play as Lance Vance Circle, L2, Left, X, R1, L1, X, L1 B, LT, Left, A, RB, LB, A, LB
34 Play as Love Fist Member (A) Down, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, X, X Down, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A
35 Play as Love Fist Member (B) R1, L2, R2, L1, Right, R2, Left, X, Square, L1 RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB
36 Play as Mercedes R2, L1, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Circle, Triangle RT, LB Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y
37 Play as Phil Cassady Right, R1, Up, R2, L1, Right, R1, L1, Right, Circle Right, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B
38 Play as Ricardo Diaz L1, L2, R1, R2, Down, L1, R2, L2 LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT
39 Play as Sonny Forelli Circle, L1, Circle, L2, Left, X, R1, L1, X, X B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A
40 Clear Weather R2, X, L1, L1, L2 (x3), Down RT, A, LB, LB, LT (x3), Down
41 Sunny Weather R2, X, L1, L1, L2 (x3), Triangle RT, A, LB, LB, LT (x3), Y
42 Cloudy Weather R2, X, L1, L1, L2 (x3), Square RT, A, LB, LB, LT (x3), X
43 Rainy Weather R2, X, L1, L1, L2 (x3), Circle RT, A, LB, LB, LT (x3), B
44 Foggy Weather R2, X, L1, L1, L2 (x3), X RT, A, LB, LB, LT (x3), A
45 Big Wheel Cars R1, X, Triangle, Right, R2, Square, Up, Down, Square RB, A, Y, Right, RT, A, Up, Down, A
46 Konami Code
(Big Head)
Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, Square, X Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A


GTA San Andreas Cheats

رمز بازی GTA San Andreas Definitive Edition

شماره عملکرد رمز تقلب GTA SA نسخه کامپیوتر توضیحات
1 Weapon Set #A

 THUGSARMOURY یا LXGIWYL

سلاح‌های چوب بیسبال، Pistol ،Shotgun ،Mini SMG ،AK 47، راکت انداز، مولوتف، اسپری رنگ و پنجه بوکس را دریافت می‌کنید.
2 Weapon Set #B PROFESSIONALSKIT سلاح‌های چاقو، Pistol ،Sawed-Off Shotgun ،Tec9، شعله افکن، نارنجک، کپسول آتش‌نشانی و اسنایپر را دریافت می‌کنید.
3 Weapon Set #C

NUTTERSTOYS یا UZUMYMW

سلاح‌های اره برقی، Silenced Pistol ،Combat Shotgun ،M4 بازوکا و سی۴ را دریافت می‌کنید.
4 Get $250,000 Cash, Full Health & Full Armor   INEEDSOMEHELP یا HESOYAM مقدار ۲۵۰٫۰۰۰ پول، سطح سلامتی کامل و زره کامل دریافت می‌کنید.
5 Instant Death GOODBYECRUELWORLD خودکشی
6 Infinite Ammo FULLCLIP
مهمات نامحدود دریافت خواهید کرد.
7 Infinite Health BAGUVIX سلامتی بی‌نهایت – کارل را در برابر اکثر خطرات آسیب‌ناپذیر می‌کند، با این حال سی جی می‌تواند بوسیله سقوط، انفجار، غرق شدن و زیرگرفته شدن توسط خودرو ها آسیب ببیند.
 8 Infinite Lung Capacity MANFROMATLANTIS میزان اکسیژن شما برای شناکردن بی‌نهایت خواهد شد.
9 Raise Wanted Level TURNUPTHEHEAT سطح تعقیب شما را ۲ سطح افزایش می‌دهد.
10 Lower Wanted Level TURNDOWNTHEHEAT
سطح تحت تعقیب شما پاک خواهد شد.
11 Lock Wanted Level IDOASIPLEASE قفل شدن سطح تحت تعقیب
12 Maximum Fat WHOATEALLTHEPIES حداکثر سطح چربی شخصیت
13 Maximum Muscle BUFFMEUP حداکثر سطح عضله شخصیت
14 Maximum Respect WORSHIPME حداکثر احترام
15 Super Jump KANGAROO کارل ۱۰ برابر بیشتر می‌پرد.
16 Super Punch STINGLIKEABEE سوپرمُشت
17 Armed Pedestrians SURROUNDEDBYNUTTERS عابران پیاده سلاح دارند.
18 Angry Pedestrians STOPPICKINGONME
عابران پیاده به کارل حمله می کنند.
19 Rioting Pedestrians STATEOFEMERGENCY
عابران پیاده شروع به شورش در خیابان ها خواهند کرد.
20 Elvis Pedestrians BLUESUEDESHOES لباس مردم همانند الویس پریسلی می‌شود.
21 Ninja Pedestrians NINJATOWN کاتانا در اختیار کارل قرار می‌گیرد و عابران پیاده با گروه تریاد جایگزین شده و خودرو مشکی می‌شوند.
22 No Pedestrians GHOSTTOWN شهر بدون عابر پیاده و کاهش ترافیک
23 Speed Up Time TIMEJUSTFLIESBY افزایش سرعت زمان
24 Faster Gameplay SPEEDITUP افزایش سرعت گیم‌پلی
25 Slower Gameplay SLOWITDOWN کاهش سرعت گیم‌پلی
26 Improved Handling STICKLIKEGLUE بهبود هندلینگ خودرو
27 Aggressive Traffic ALLDRIVERSARECRIMINALS رانندگان پرخاشگر می‌شوند.
28 Flying Cars CHITTYCHITTYBANGBANG خودرو همانند هواپیما پرواز می‌کنند.
29 Flying Boats FLYINGFISH قایق‌ها پرواز می‌کنند.
30 All Cars have NOS SPEEDFREAK همه خودروها به نینترو مجهز می‌شوند.
31 Maximum stamina VKYPQCF
حداکثر سطح استقامت
32 Pink Cars PINKISTHENEWCOOL رنگ خودروها صورتی می‌شود.
33 Black Cars SOLONGASITSBLACK رنگ خودروها مشکی می‌شود.
34 Spawn Tank TIMETOKICKASS یا AIWPRTON رمز ظاهر کردن تانک
35 Spawn Jetpack ROCKETMAN رمز ظاهر کردن جت پک
36 Spawn Monster Truck MONSTERMASH خودرو مانستر تراک ظاهر می‌شود.
37 Spawn Parachute LETSGOBASEJUMPING چتر نجات ظاهر می‌شود.
38 Spawn Bloodring Banger OLDSPEEDDEMON خودور Bloodring Banger
39 Spawn Caddy 18HOLES خودرو گلف
40 Spawn Dozer ITSALLBULL  بولدوزر
41 Spawn Hotring Racer (A) VROCKPOKEY خودرو مسابقه ۱
42 Spawn Hotring Racer (B) JUSTTRYANDSTOPME خودرو مسابقه ۲
43 Spawn Hunter OHDUDE هلی‌کوپتر جنگی
44 Spawn Hydra JUMPJET جت جنگی
45 Spawn Limo CELEBRITYSTATUS خودرو لیموزین
46 Spawn Quad Bike FOURWHEELFUN موتور چهارچرخ
47 Spawn Rancher DOUGHNUTHANDICAP وانت ۴×۴
48 Spawn Stunt Plane FLYINGTOSTUNT هواپیما نمایشی
49 Spawn Tanker HITTHEROADJACK تریلر نفت‌کش
50 Spawn Trashmaster TRUEGRIME
کامیون زباله
51 Spawn Vortex IWANTTOHOVER
هاورکرفت
52 Sunny weather PLEASANTLYWARM آب و هوا به آفتابی تغییر می کند.
53 Night Sky NIGHTPROWLER ساعت روی نیمه شب قفل می‌شود.
54 Cloudy Weather DULLDULLDAY آب و هوا به ابری تغییر می کند.
55 Rainy Weather STAYINANDWATCHTV آب و هوا به بارانی تغییر می کند.
56 Foggy Weather CANTSEEWHEREIMGOING آب و هوا به مه‌آلود تغییر می کند.
57 Sandstorm SANDINMYEARS آب و هوا به شنی (طوفان شن) تغییر می کند.
58 Very Sunny Weather TOODAMNHOT آسمان صاف می‌شود.
59 Konami Code (مخصوص کنسول) سر شخصیت در بازی بزرگ می‌شود.
شماره عملکرد رمز تقلب GTA SA نسخه PS5 رمز تقلب GTA SA نسخه XBox Series
1 Weapon Set #A R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
2 Weapon Set #B R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left
3 Weapon Set #C R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3) RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)
4 Get $250,000 Cash, Full Health & Full Armor R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
5 Instant Death Right, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1 Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB
6 Infinite Ammo L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1 LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Down, LB, LB
7 Infinite Health Down, X, Right, Left, Right, R1, Right, Down, Up, Triangle Down, A, Right, Left, Right, RB, Right, Down, Up, Y
8 Infinite Lung Capacity Down, Left, L1, Down, Down, R2, Down, L2, Down Down, Left, LB, Down, Down, RT, Down, LT, Down
9 Raise Wanted Level R1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left RB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left
10 Lower Wanted Level R1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
11 Lock Wanted Level Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, Triangle, Up B, Right, B, Right, Left, X, Y, Up
12 Maximum Fat Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Down Y, Up, Up, Left, Right, X, B, Down
13 Maximum Muscle Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left Y, Up, Up, Left, Right, X, B, Left
14 Maximum Respect L1, R1, Triangle, Down, R2, X, L1, Up, L2, L2, L1, L1 LB, RB, Y, Down, RT, A, LB, Up, LT, LT, LB, LB
15 Super Jump Up, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2 Up, Up, Y, Y, Up, Up, Left, Right, X, RT, RT
16 Super Punch Up, Left, X, Triangle, R1, Circle (x3), L2 Up, Left, A, Y, RB, B (x3), LT
17 Armed Pedestrians R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down
18 Angry Pedestrians Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2 Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
19 Rioting Pedestrians Down, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1 Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
20 Elvis Pedestrians L1, Circle, Triangle, L1, L1, Square, L2, Up, Down, Left LB, B, Y, LB, LB, X, LT, Up, Down, Left
21 Ninja Pedestrians X, X, Down, R2, L2, Circle, R1, Circle, Square A, A, Down, RT, LT, B, RB, B, X
22 No Pedestrians X, Down, Up, R2, Down, Triangle, L1, Triangle, Left A, Down, Up, RT, Down, Y, LB, Y, Left
23 Speed Up Time Circle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, Triangle B, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, Y
24 Faster Gameplay Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Square Y, Up, Right, Down, LT, LB, X
25 Slower Gameplay Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1 Y, Up, Right, Down, X, RT, RB
26 Improved Handling Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB
27 Aggressive Traffic R2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2 RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LT
28 Flying Cars Square, Down, L2, Up, L1, Circle, Up, X, Left X, Down, LT, Up, LB, B, Up, A, Left
29 Flying Boats R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle RT, B, Up, LB, Right, RB, Right, Up, X, Y
30 All Cars have NOS Left, Triangle, R1, L1, Up, Square, Triangle, Down, Circle, L2, L1, L1 Left, Y, RB, LB, Up, X, Y, Down, B, LT, LB, LB
31 Maximum stamina Up, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, R2, Right Up, A, Y, A, Y, A, X, RT, Right
32 Pink Cars Circle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, Circle B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
33 Black Cars Circle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, Circle B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
34 Spawn Tank Circle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle B, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, Y
35 Spawn Jetpack Left, Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, Right Left, Right, LB, LT, RB, RT, Up, Down, Left, Right
36 Spawn Monster Truck Right, Up, R1 (x3), Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1 Right, Up, RB (x3), Down, Y, Y, A, B, LB, LB
37 Spawn Parachute Left, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Up, Down, Right, L1 Left, Right, LB, LT, RB, RT, RT, Up, Down, Right, LB
38 Spawn Bloodring Banger Down, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, Left Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
39 Spawn Caddy Circle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
40 Spawn Dozer R2, L1, L1, Right, Right, Up, Up, X, L1, Left RT, LB, LB, Right, Right, Up, Up, A, LB, Left
41 Spawn Hotring Racer (A) R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
42 Spawn Hotring Racer (B) R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2 RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
43 Spawn Hunter Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1 B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
44 Spawn Hydra Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, Up Y, Y, X, B, A, LB, LB, Down, Up
45 Spawn Limo R2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, Right RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
46 Spawn Quad Bike Left, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2 Left, Left, Down, Down, Up, Up, X, B, Y, RB, RT
47 Spawn Rancher Up, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2 Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT
48 Spawn Stunt Plane Circle, Up, L1, L2, Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle B, Up, LB, LT, Down, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y
49 Spawn Tanker R1, Up, Left, Right, R2, Up, Right, Square, Right, L2, L1, L1 RB, Up, Left, Right, RT, Up, Right, X, Right, LT, LB, LB
50 Spawn Trashmaster Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
51 Spawn Vortex Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, Down Y, Y, X, B, A, LB, LT, Down, Down
52 Morning Sky R2, X, L1, L1, L2 (x3), Square RT, A, LB, LB, LT (x3), X
53 Night Sky R2, X, L1, L1, L2 (x3), Triangle RT, A, LB, LB, LT (x3), Y
54 Cloudy Weather L2, Down, Down, Left, Square, Left, R2, Square, X, R1, L1, L1 LT, Down, Down, Left, X, Left, RT, X, A, RB, LB, LB
55 Rainy Weather R2, X, L1, L1, L2 (x3), Circle RT, A, LB, LB, LT (x3), B
56 Foggy Weather R2, X, L1, L1, L2 (x3), X RT, A, LB, LB, LT (x3), A
57 Sandstorm Up, Down, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2 Up, Down, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT
58 Very Sunny Weather R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Down
59 Konami Code
(Big Head)
Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, Square, X Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A

یک دیدگاه

  1. اکثر سایت های متا نقدهاشون از بخش مولتی پلیر Halo infinte نوشتن و نمره هم دادن مثل IGN که ۹ داده این بازی جوریه که می‌طلبد دو نقد مجزا برای کمپین و مولتی داشته باشه خبری نیست از بازیسنتز !؟
    برای Elden Ring هم پلی تست ننوشتن

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
  • ثبت نام کنید
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. شما یک لینک برای ایجاد رمز عبور جدید از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.