The Journey

ویدئوی بخش داستانی فیفا ۱۷ که در آن کنترل بازیکن جوانی بنام الکس هانتر را در دست خواهید داشت

هادی دربانی
گرافیست سایت که هر از چندگاهی سمت نوشتن هم میره!

نظر دهید