تیزر PES 2018

اولین تیزر از PES 2018 منتشر شد. تریلر و رونمایی کامل در تاریخ ۲۳ خرداد ماه انجام خواهد گرفت

نظر دهید