مصاحبه های بازی سنتر با مهمانان خارجی Tehran Game Convention

مهمانان خارجی رویداد Tehran Game Convention 2017 در گفتگو با بازی سنتر از افق پیشرفت بازی سازی در ایران می گویند.

 

از همین رویداد:
گزارش تصویری از برگزاری اولین دوره ی رویداد TGC

نظر دهید