گیم پلی عنوان Monster Hunter World

نظرات

  1. .Amirone

    IMANOKAاین ضربه هاش فقط همین یه مدله؟:|

    نه کمبو داره و میشه از منابع استفاده کرد ، چون اختصاصیه دوستانمون گفتن شسته و رفته باشه 😀 شلوغش نکردن .

  2. IMANOKA

    این ضربه هاش فقط همین یه مدله؟:|

نظر دهید