Secret of Mana

Secret of Mana

بازسازی «Secret of Mana» جایی نامشخص بین گذشته و حال ایستاده است، در حالی که به مخاطب اجازه نمی‌دهد قضاوت درستی درباره خود داشته و بتوان تصمیم گرفت دقیقا با چه نوع عنوانی روبرو هستیم. این اولین باری نیست که Secret of Mana را با عنوان بازسازی بر روی یک کنسول جدید می‌بینیم، نسخه Zelda شکل آن روی کنسول دستی Gameboy تلاش با سابقه‌تری محسوب می‌شود اما ریمیک اولین شماره‌ای است که همه چیز را دوباره از نو و در قالبی جدید می‌سازد. اسپرایت‌های پیکسلی جای خود را به مدل‌های سه بعدی داده‌اند، همینطور که بیشت...