Honor Code Inc

Narcosis

اگرچه میل انسان به کشف ناشناخته‌ها سیری‌ناپذیر است، اما همیشه در دل ترسی منطقی و طبیعی نسبت به این ناشناخته‌ها حس می‌کند. دنیای پرشگفتی و فراخ دریا ازجمله‌ی این ناشناخته‌ها است. حال، تصور کنید که چنین ترسی با تنهایی و انزوا که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین ترس‌های انسان در طول تاریخ بوده، ترکیب شده است. نتیجه‌ی چنین چیزی، دنیایی است که«Narcosis» قصد دارد آن را به تصویر بکشد. «Narcosis» یک بازی شبیه‌ساز راه رفتن ترسناک (Horror Walking Simulator) با داستانی با محوریت بقا است. این بازی که توسط استو...