Don’t knock twice

Don’t Knock Twice

شب بود و خانه آقا و خانم توماس، بیش از هروقتی ساکت و آرام بود. کلویی، دخترشان، با مادرش اختلاف داشت و از او دلگیر بود. دوران کودکی خود را در محیط خوبی سپری نکرده و دور از خانواده بزرگ شده‌ بود، همین علتی شد تا سعی داشته باشد از مادرش دوری کند. آن شب نیز می‌خواست همین رویه‌ را در پیش بگیرد، اما نمی‌دانست که قرار است در ادامه شب چه اتفاقات هولناکی رخ دهد. «Don’t Knock Twice»، آخرین اثر ساخته شده توسط استدیوی ولزی «Wales Interactive» است. استدیویی کوچک که فعالیت خود را از سال ۲۰۱۲ آغاز کرده و در هم...[ادامه مطلب]