divinity original sin 2

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition

عنوان «Divinity : Original Sin» (به اختصار DOS) را می‌توان یکی از اصلی‌ترین پیش‌گامان نقش‌آفرینی مدرن دانست. استودیو «Larian» تا سال ۲۰۱۴ تنها دنباله‌رو بزرگان سبک بود و با وجود عرضه آثار قابل احترام، هیچ‌گاه عنوانی که صنعت را به لرزه درآورد توسط این شرکت ساخته نشده بود. با این حال و با فزونی یافتن استفاده از سرویس کیک‌استارتر در میان توسعه‌دهندگان مستقل برای ساخت بازی‌های خود، این شرکت نیز فرصت مناسبی برای اجرایی کردن ایده‌های مورد نظر کار‌کنانش پیدا کرد. نسخه آغازین DOS با کمک مالی خود طرفدارا...

بازی «Divinity: Original Sin 2» در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰,۰۰۰ نسخه فروخته است

به تازگی، «Larian Studios» تایید کرده که عنوان «Divinity: Original Sin 2» در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰,۰۰۰ نسخه تنها در چند روز بعد از عرضه بازی فروخته است. Larian Studios بازی Divinity: Original Sin 2 دنباله‌ی نسخه تحسین شده قبلی که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده بود را در تاریخ September 15 منتشر کرد. به تازگی صاحب Larian Studios به سایت Eurogamer گفته است که این عنوان در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰,۰۰۰ نسخه فروخته است. این فروش خیلی بیشتر از فروش نسخه قبل که در چند ماه به آن دست یافت، است. وقتی که این عنوان در ...