Daedalic

State of Mind

شرکت «Daedalic» که به خاطر بازی‌های اشاره کلیکش معروف بوده با «State of Mind» خطر بزرگی را انجام داده و به دنیای بازی‌های ادونچر سه بعدی پا گذاشته تا روایت جدید در سبک علمی-تخیلی ارائه دهد. همان طور که در پیش نمایش بازی هم نوشته بودم، ایده‌ی اصلی State of Mind درباره‌ی موضوع «Trans-Humanism» است. ایده‌ای که چند سالی است در مدیوم‌های مختلف هنری به کرات به آن پرداخت می‌شود و موضوع جذابی مخصوصا برای عاشقان سبک علمی-تخیلی است. اینکه بتوان ناخودآگاه شخصی را بارگزاری کرد، منتقل و در جای دیگر، در زمان ...

اولین نگاه به «State of Mind»

برلین سال ۲۰۴۸ را چگونه تصور می‌کنید؟ شب‌هایی که گویی پایانی ندارند، برج‌هایی که  پیچ و تاب خوران مانند درختان سر به فلک کشیده‌ و آسمان را پنهان کرده‌اند. سرت را که می‌چرخانی پر از ربات و Drone  است و آدمی گویی صرفا مشغول کارهای شخصی و شغلی خود است و نه بیشتر. پول دار‌هایی که توانایی سفر به مریخ را دارند ولی اگر کمی آن طرف‌تر برویم، محله‌هایی در اطراف شهر، پر از است آشوب و ناآرامی. مردمی که کاری جز رفتن به کلوب و خوش گذرانی چند ساعته ندارند. در کنار همه‌ی این برکات زندگی مدرن و آینده نگرانه، حتم...