------

------

جنگ خان ها


درباره جنگ خان ها


•    جنگ خان ها یک بازی تحت وب است و شما نیاز به دانلود چیزی ندارید!ثبت نام تنها 2 دقیقه زمان خواهد برد و شما فوراً می توانید بازی خود را آغاز کنید.

•    با یکی از یازده قوم بی مانند، تاریخ را دوباره بسازید. استراتژی های مرکب با 16 نبرد و یگان های محاصره، ساختمان ها، مهارت ها و عناصر دیگر بازی، در طول زمانی که شما با هزاران بازیکن دیگر در سرتاسر دنیا رقابت می کنید شما را سرگرم خواهند کرد، و یا شاید هم شما را سخت مشغول کنند.

•    مهارت تاکتیکی خود را نشان داده و تاریخ را عوض کنید! الآن ثبت نام کنید و از یک دنیای مجازی پویا، نبردها و پیدا کردن دوستان جدید لذت ببرید.