تاریخ انتشار نقشه جدید بازی «Overwatch» مشخص شد

تاریخ انتشار نقشه بزرگ «Junkertown» مشخص شد.

  Junkertown در استرالیا واقع شده و قلعه «Junker» ها است که توسط ملکه رهبری می‌شد. این مکان جایی است که «Junkrat» در آن ساکن بود و همچنین مکانی است که او، «Roadhog» را ملاقات کرد.

نقشه Junkertown در تاریخ September 19 در دسترس خواهد بود.

منبع

نظر دهید